Poprawa koordynacji ruchowej – jak zrobić to dobrze?

Koordynacja ruchowa jest ważną zdolnością, potrzebną do prawidłowego wykonywania ruchów. Zobacz, jak ją poprawić ćwiczeniami.

Z koordynacją ruchową związanych jest wiele ważnych zdolności przydatnych w czasie wykonywania ruchów. Mowa o równowadze, zwinności, zręczności, płynności ruchów oraz umiejętności dostosowania ich do zmieniających się warunków. Nie u każdego jest ona na takim samym poziomie. Jednak można ją odpowiednio ćwiczyć. Zobacz, jak poprawić koordynację ruchową.

Warto pamiętać, że koordynacja ruchowa jest potrzebna każdemu. Błędne jest stwierdzenie, że powinny ją rozwijać wyłącznie osoby uprawiające sport. Przykłada się do tego ogromną wagę w dzieciństwie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ćwiczyć tę zdolność również na późniejszych etapach życia. Dobra koordynacja ruchowa bardzo przydaje się podczas codziennych aktywności.

Co to jest koordynacja ruchowa?

Definicji koordynacji ruchowej jest kilka. Z tego względu jest to pojęcie, którego wyjaśnienie może być bardzo zróżnicowane. Podsumowując je wszystkie, można powiedzieć, że koordynacja ruchowa to zharmonizowanie różnych ruchów i scalenie ich w jedną całość w czasie i przestrzeni.

Na koordynację ruchową składa się kilka różnych umiejętności. Są to:

 • zdolność utrzymania równowagi,
 • zdolność łączenia i różnicowania ruchów,
 • zdolność do zrytmizowania różnych ruchów,
 • zdolność do precyzowania ruchów,
 • zdolność do nagłej zmiany ruchów w celu dostosowania ich do sytuacji,
 • zdolność do szybkiego reagowania,
 • zdolność do dokładnego wykonywania ruchów.

Z koordynacją ruchową są związane również czucie czasu i przestrzeni. Pozwalają one na dopasowanie pozycji ciała oraz ruchów poszczególnych jego części do otoczenia oraz dynamiczne scalenie ich ze sobą. Ważna jest także pamięć ruchowa, dzięki której możliwe jest wykonywanie pewnych czynności spontanicznie i automatycznie.

Dlaczego koordynacja ruchowa jest ważna?

Koordynacja ruchowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na uniknięcie kontuzji. Nie tylko w czasie uprawiania sportu, lecz także w codziennym życiu – np. w czasie poruszania się po chodniku i schodach, omijania przeszkód na drodze lub podnoszenia i przesuwania różnych przedmiotów. Niektóre urazy mogą być bardzo poważne i wykluczają na długi czas z aktywności czy pracy zawodowej, przyczyniają się do utraty samodzielności, bywają powodem pojawienia się wielu przewlekłych dolegliwości. Niezależnie od poziomu koordynacji ruchowej warto rozważyć ubezpieczenie na życie rozszerzone o ubezpieczenie NNW. Taka polisa to wsparcie finansowe, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała na skutek wypadku. Jest ona dostępna aż w trzech wariantach, dzięki czemu każdy może dopasować ją do własnych potrzeb.

Koordynację ruchową powinni stale poprawiać zawodowi sportowcy. Pozwala to na uzyskanie lepszych wyników – również w czasie zawodów sportowych. Dzięki tej umiejętności możliwe jest poprawienie techniki wykonywania niektórych ćwiczeń, a tym samym zmniejszenie ryzyka kontuzji lub przeciążenia mięśni.

Jak poprawić koordynację ruchową?

Koordynację ruchową można poprawić przy pomocy prostych ćwiczeń. Można je wykonywać samodzielnie w domu i poza nim. Dobrym pomysłem są także treningi personalne, które są dostosowane do poziomu sprawności danej osoby. Ważne jest, aby zestawy ćwiczeń na koordynację ruchową za każdym razem zawierały zarówno znane, jak i całkowicie nowe ruchy.

Przykładowe ćwiczenia na koordynację ruchową to:

 • stanie przez kilka sekund na jednej nodze,
 • stanie na jednej nodze na różnych podłożach,
 • utrzymywanie równowagi podczas siedzenia na piłce gimnastycznej ze stopami oderwanymi od podłoża,
 • stanie na jednej nodze z wyciągniętymi rękami (tzw. jaskółka),
 • pokonywanie toru przeszkód,
 • bieganie z podnoszeniem wysoko kolan lub uderzaniem piętami o pośladki,
 • chodzenie po krawężniku z zachowaniem równowagi.

Istotna jest regularność. Dzięki niej poprawa koordynacji ruchowej będzie szybsza i bardziej efektywna.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021