Świadczenie za śmierć rodzica – co trzeba o nim wiedzieć?

Odszkodowanie, a właściwie świadczenie za śmierć rodzica, gwarantuje polisa na życie. Zobacz, kto i kiedy może wypłacić środki.

Wykupienie ubezpieczenia to zabezpieczenie finansowe bliskich. Świadczenie za śmierć ojca czy matki przysługuje osobom, które zostały wskazane przez ubezpieczonego w chwili podpisywania umowy. Każdy uposażony może otrzymać inną kwotę – decyduje o tym właściciel polisy. Zobacz, jak otrzymać ustaloną kwotę w razie odejścia taty lub mamy.

Po odejściu rodzica osoba uprawniona może otrzymać kilka rodzajów wsparcia. Jeden z nich to zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on wówczas, jeżeli osoba zmarła była ubezpieczona w ZUS-ie. Dzieci, które nadal się uczą, mogą otrzymać tzw. odprawę pośmiertną. Jej wysokość zależy od stażu pracy zmarłego. Inny rodzaj stanowi wypłata w razie zgonu mamy czy taty z prywatnej polisy na życie.

Kto może otrzymać świadczenie za śmierć bliskich?

Ubezpieczenie na życie to gwarancja pomocy rodzinie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki niemu bliskie osoby otrzymują potrzebne wsparcie w trudnej chwili. Pieniądze z polisy mogą zostać przeznaczone na dowolny cel – np. dalszą edukację. Ubezpieczenie daje komfort i zwiększa poczucie bezpieczeństwa w życiu.

Świadczenie z prywatnej polisy na życie może otrzymać osoba, która została wskazana przez jej właściciela w czasie podpisywania umowy z ubezpieczycielem. Dopuszczalne jest, aby prawa do wypłaty miało kilku bliskich – zarówno współmałżonek, jak i dzieci. Osoby uprawnione są określane mianem „uposażeni”. Dobrze wiedzieć, że świadczenia nie otrzyma osoba, która świadomie przyczyniła się do śmierci właściciela polisy.

Zdarza się, że właściciel polisy nie wskaże konkretnej osoby lub osób, które mają prawo do wypłaty. W takiej sytuacji pieniądze nie przepadną. Trafiają one do najbliższych. Obowiązuje kolejność małżonek, dzieci, wnuki, rodzice.

 

Ile wynosi takie świadczenie?

To, o jakiej kwocie będzie mowa, zależy od kilku czynników. Jednym jest suma ubezpieczenia. To kwota ustalana przez właściciela polisy w momencie podpisywania kontraktu. Na jej podstawie ubezpieczyciel może wyliczyć należność, jaką wypłaci uposażonym w razie zgonu ubezpieczonego. Warto pamiętać, że jej wysokość można zmieniać w czasie trwania ubezpieczenia.

Wysokość wypłaty w przypadku, gdy rodzic umiera, zależy także od woli właściciela polisy. Ma on prawo do konkretnego wskazania, jaką część sumy ubezpieczenia otrzyma każdy uposażony. Wypłata odbywa się po weryfikacji. Możliwe jest jednak otrzymanie części pieniędzy już w ciągu 24 godzin od zgłoszenia – jest to tzw. pierwsza pomoc finansowa.

Jak zgłosić śmierć rodzica ubezpieczycielowi?

Aby otrzymać wypłatę w razie śmieci ojca lub matki, trzeba po prostu zgłosić zdarzenie ubezpieczycielowi. Procedura ta jest prosta i trwa zaledwie kilka dni. Nie wymaga także wychodzenia z domu. Zdarzenie można zgłosić telefonicznie (wystarczy wybrać numer na infolinię ubezpieczyciela) lub przy pomocy formularza online. Konieczne jest również dostarczenie dokumentów, które stwierdzają zgon, zatem należy się w nie zawczasu zaopatrzyć.

Świadczenie za śmierć rodzica za granicą

Ubezpieczenie na życie działa nie wyłącznie na terenie naszego kraju. Dlatego gdy zgon następuje za granicą Polski, wskazani w umowie też otrzymają wypłatę. Wskazane jest jednak, aby przed dostarczeniem dokumentów ubezpieczycielowi przetłumaczyć je na język polski. Ułatwi i przyśpieszy to całą procedurę, dlatego dobrze o tym pamiętać i być przygotowanym.

Czy ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy?

Zdarza się, że ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty pieniędzy. Sytuacje, w których ma to miejsce, są wyszczególnione w umowie. Warto się z nimi zawczasu zapoznać. Są to m.in.:

  • śmierć w wyniku samobójstwa (w ciągu 2 lat od zawarcia umowy),
  • śmierć w wyniku działań wojennych lub terrorystycznych,
  • śmierć w wyniku dobrowolnego udziału w akcie przemocy.

Również zamieszkanie w krajach o nieakceptowalnym poziomie ryzyka wyklucza z wypłaty świadczenia bliskim osobom. Te państwa to m.in. Korea Północna.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021