Wynajmujesz komuś swoje mieszkanie? Dlaczego warto je ubezpieczyć?

Wynajmując komuś mieszkanie, powierzasz je obcym osobom. Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Posiadanie na własność mieszkania, które wynajmujemy innym, to rodzaj inwestycji, na którą chętnie decydują się ci, którzy mają taką możliwość. Zapotrzebowanie rynku jest ogromne, ponieważ coraz więcej ludzi w Polsce z wielu przyczyn decyduje się na najem mieszkania od kogoś, zamiast na kupno własnego. Są to zarówno studenci, obcokrajowcy, jak i młodzi ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na kredyt hipoteczny lub dopiero zaczynają swoje życie w innym mieście. Wynajmując komuś mieszkanie tracimy jednak nad nim pełną kontrolę. W końcu powierzamy je obcym osobom, które będą toczyć w nim codzienne życie, które przecież nie jest pozbawione nieszczęśliwych wypadków czy zdarzeń losowych. Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie mieszkania na wynajem?

Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Najważniejszym dokumentem zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy, jest odpowiednio skonstruowana umowa najmu. Ma ona za zadanie chronić obie strony, określać zakres ich obowiązków, regulować wszelkie możliwe kwestie, które w innych okolicznościach mogłyby nabrać spornego charakteru. Co powinna zawierać?

 • Miejsce i data zawarcia umowy.
 • Określenie stron umowy. W tym punkcie zawiera się kim jest wynajmujący oraz kto jest najemcą. Potrzebne do zawarcia umowy są imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości. Jeśli najemcą jest osoba z zagranicy, która nie posiada numeru PESEL, wówczas wynajmujący określa dane potwierdzające tożsamość (mogą to być dane paszportu), które zawarte będą w umowie. Warto pamiętać o tym, że sporządzając umowę dla obcokrajowca, warto w niej umieścić adnotację o zrozumieniu jej treści, którą podpisze przyszły najemca.
 • Opis lokalu. Szczegółowy opis mieszkania, którego dotyczy umowa. Zwykle obejmuje jego powierzchnię, stan, wyposażenie. Jeśli do mieszkania przynależy piwnica, strych lub miejsce postojowe, również należy je wymienić i opisać w tym punkcie.
 • Stan techniczny i wyposażenie lokalu mieszkalnego. W tym miejscu bardzo dokładnie opisujemy stan technicznych poszczególnych instalacji, urządzeń RTV, AGD, które pozostają do dyspozycji najemcy, parkiety, płytki, okładziny.
 • Czas trwania umowy.
 • Informacje o wysokości czynszu i innych opłat, sposobu ich określania i płatności. Tutaj określamy wszystkie kwoty, do których zapłaty będzie zobowiązany najemca. To wysokość czynszu, który życzymy sobie za wynajem mieszkania, opłat za media (stała zaliczka lub na przykład płacenie przez najemcę na podstawie przedstawionych mu faktur), terminy płatności (na przykład do 10 dnia każdego miesiące) oraz to, w jaki sposób najemca będzie nam przekazywać płatności (rachunek bankowy, gotówka).
 • Odsetki za zwlekanie w dokonywaniu płatności.
 • Zasady wypowiedzenia u mowy.
 • Podnajem lokalu i części przynależnych. W tym punkcie właściciel określa, czy zgadza się lub nie na podnajem lokalu lub jego części przez najemcę osobom trzecim. Dotyczy to każdego elementu, na przykład piwnicy lub miejsca postojowego w garażu.
 • Określenie najemców i mieszkańców. Jeśli podpisujemy umowę z jednym najemcą, jednak będzie on mieszkać z rodziną lub znajomymi, wymienia się ich w umowie.
 • Zapisy dotyczące kaucji.
 • Wydanie lokalu i protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Zapisy o warunkach wprowadzania zmian w umowie.
 • Zapisy dodatkowe (fakultatywne).

Wszystkie te punkty muszą być zapisane zgodnie z prawem cywilnym panującym w Polsce i najlepiej potwierdzone notarialnie. Dla nas jako właścicieli mieszkania bardzo ciekawą opcją są zapisy fakultatywne. Dają nam możliwość jeszcze większego zabezpieczenia się przed ewentualnymi szkodami, a nawet próbę ich uniknięcia. To właśnie tutaj możemy zabronić palenia w mieszkaniu, podejmowania prac remontowych bez kontaktu z nami i naszą zgodą, określenie odpowiedzialności za naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu AGD, a nawet trzymanie w mieszkaniu psa lub kota.

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem – czemu warto? - infografika

Ubezpieczenie mieszkania przez właściciela – dlaczego warto?

Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania, które zdecydowaliśmy się wynajmować innym, mamy świadomość, że nie mieszkając w nim, nie mamy realnego wpływu na sposób jego użytkowania. Możemy zamieścić odpowiednie zapisy w umowie, jednak odpowiedzialność za stan lokalu, usterki, zniszczenia spada na najemców. Czy możemy się na tę okoliczność w jakikolwiek sposób zabezpieczyć? Tak. Właśnie dlatego powstało ubezpieczenie mieszkania na wynajem. 

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Zdarzenia losowe to takie, które są niezależne od woli Ubezpieczonego. Zaliczamy do nich między innymi zalania, pożary, katastrofy budowlane, zniszczenia spowodowane śniegiem, gradem, obfitym deszczem, wiatrem, uderzeniem pioruna. Wszystkie zdarzenia są wymienione w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Skutki wymienionych zdarzeń dla naszego mieszkania mogą być niezwykle kosztowne, czasami wymagające dłuższego i żmudnego remontu. Jakie elementy obejmuje ubezpieczenie

Elementy stałe

Są to między innymi ściany, drzwi, okna, zabudowa balkonów, tarasów, loggi, schody, antresole, instalacje (elektryczna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, wentylacyjna, solarna, fotowoltaiczna, telefoniczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja przewodowej sieci internetowej oraz inne wymienione w OWU). To również elementy powiązane z tymi instalacjami, których nie da się zdemontować bez użycia narzędzi, czyli grzejniki, piece, wanny, umywalki, zlewy, brodziki, kabiny prysznicowe, ogniwa fotowoltaiczne. Ubezpieczeniem objęte są również okładziny znajdujące się w mieszkaniu, meble i sprzęt AGD w zabudowie oraz wiele innych stałych elementów. Oprócz tego ochroną objęte są tarasy, balkony, miejsca postojowe, piwnice, komórki.

Elementy ruchome (ruchomości)

To mienie, które znajduje się w mieszkaniu i jest naszą własnością. Są nim niezabudowane meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, fotograficzny, audiowizualny, rośliny, biżuteria, doniczki, meble ogrodowe lub tarasowe, a nawet komplet kół do samochodu, które postanowiliśmy zostawić w piwnicy przynależącej do wynajmowanego mieszkania. To również wiele innych elementów opisanych w warunkach ubezpieczenia.

Cenne rzeczy

Jeśli postanowimy pozostawić najemcy w mieszkaniu na przykład sprzęt elektroniczny, audiowizualny, RTV, możemy go dodatkowo ubezpieczyć. Przykładowo w wyposażeniu wynajmowanego mieszkania pozostaje telewizor o wartości powyżej 5 000 zł, możemy objąć go dodatkową ochroną.

Kradzież, dewastacja, rabunek

Nigdy nie wiemy, co dzieje się w mieszkaniu, w którym nas nie ma. Choć odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie mieszkania spada na najemcę (na przykład obowiązek zamykania drzwi i okien na czas opuszczania lokalu, odpowiednie zamykanie i zabezpieczanie piwnicy), włamanie z kradzieżą, rabunek czy dewastacja mieszkania po prostu mogą się zdarzyć. Dzięki ubezpieczeniu mieszkania na wynajem w takiej sytuacji możemy liczyć na odszkodowanie za wszelkie straty.

Pomoc Assistance – przydatna pomoc po zdarzeniu

Dowiadujemy się, że w naszym mieszkaniu doszło do szkody, której skutki trzeba natychmiast usunąć. Pomoc Assistance to przydatna i profesjonalna pomoc. Nationale-Nederlanden w ubezpieczeniu mieszkania na wynajem zorganizuje oraz pokryje koszty takich działań jak:

Interwencja specjalisty

Do naszego mieszkania przyjedzie specjalista, np. hydraulik, ślusarz, szklarz, elektryk, murarz, technik urządzeń klimatyzacyjnych bądź grzewczych. Na miejscu podejmie się próby ustalenia przyczyny powstania szkody oraz naprawy. 

Przegląd techniczny

Dzięki Pomocy Assistance zorganizowany zostanie przegląd techniczny instalacji gazowej lub elektrycznej.

Zabezpieczeniem mienia

W zabezpieczenie mienia wchodzi dozór mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską, jego transport do wyznaczonego przez nas miejsca, przechowanie mienia w profesjonalnej przechowalni.

Lokal zastępczy

Jeśli po wystąpieniu szkody nasze mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkania w nim naszych najemców, zostanie im zorganizowany lokal zastępczy.

Pokrycie dwumiesięcznej kwoty wynajmu (Pakiet Premium)

W przypadku, w którym nasze mieszkanie będzie wymagało prac naprawczych czy remontu, co uniemożliwi nam dalszy wynajem, zostanie nam zwrócony koszt dwumiesięcznej kwoty wynajmu tak, byśmy nie byli stratni w obliczu tej sytuacji.

 


Materiał przedstawia wybrane informacje o Ubezpieczeniu mieszkania na wynajem. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, wykluczeń i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na stronie nn.pl

Zespół Nationale-Nederlanden 01.09.2022