Co daje dodatkowe ubezpieczenie do polisy na życie? Jak wybrać dodatkowy zakres?

Szukasz pełnej ochrony swojego życia i zdrowia? Dowiedz się, jakie korzyści dają umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie.

Materiał marketingowy

Ubezpieczenie na życie chroni Twoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Zakres ubezpieczenia zależy jednak od Twoich potrzeb i w każdej chwili możesz go rozszerzyć. Polisa zabezpieczy Cię przed niespodziewanymi zdarzeniami i pozwoli zachować poczucie bezpieczeństwa i płynność finansową nawet w momencie utraty możliwości zarabiania.

Polisa na życie ma na celu zabezpieczenie najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Utrata członka rodziny to nie tylko ogromna strata emocjonalna, ale również bardzo często istotne problemy finansowe. Świadczenie z polisy na życie pomoże pokryć koszty bieżącego utrzymania, koszty pogrzebu oraz spłacić ewentualne zobowiązania finansowe.

Pieniądze z ubezpieczenia na życie trafiają do uposażonych, których dowolnie wskazuje ubezpieczony. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby -uposażyć (zabezpieczyć) inne osoby. Gdyby okazało się, że nikt nie został wskazany lub nikt z grona uposażonych nie dożyje zdarzenia ubezpieczeniowego, to uprawnionych do świadczenia określa się zgodnie z zasadami opisanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia .

Podstawowy zakres ubezpieczenia na życie można rozszerzyć umowami dodatkowymi. Pomoże to zapewnić dodatkową ochronę na wypadek chorób lub następstw wypadków, m.in. na wypadek utraty możliwości zarobkowania. Jeśli ze względu na Twój stan zdrowia przestaniesz zarabiać, ubezpieczenie pomoże Ci przez pewien okres się utrzymać. To istotne wsparcie, zwłaszcza jeśli spłacasz np. kredyt hipoteczny lub masz inne wysokie comiesięczne wydatki.

Zobacz także: Uposażony - co oznacza ten termin?

Ubezpieczenie indywidualne – co jeszcze możesz zyskać?

Indywidualne ubezpieczenie na życie warto rozszerzyć o dodatkowe opcje, tak aby zapewnić sobie pełniejszą ochronę. Jakie rozwiązania można wybrać?

Polisą mogą być objęte zdarzenia, które są spowodowane chorobami lub wypadkami takie jak: pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, w tym np. choroba nowotworowa, cukrzyca, zawał, udar, operacja, uszczerbek na zdrowiu, czy też niezdolność do pracy. Wybór opcji dodatkowych jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnej sytuacji osobistej i zdrowotnej.wości leczenia i zwiększysz szansę na powrót do zdrowia.

Ciekawym rozwiązaniem jest zakup polisy na życie i dożycie. W ten sposób oprócz ochrony na życie zapewnisz sobie gwarantowaną wypłatę świadczenia na zakończenie umowy. Kwotę tę określasz już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

W zależności od produktu, ochrona może być rozszerzona również o pakiety usług assistance. Umożliwiają one otrzymanie dodatkowej pomocy, gdy samo wsparcie finansowe nie byłoby wystarczające. W ten sposób ubezpieczony może liczyć na kompleksową pomoc. W ramach assistance możliwe jest skorzystanie m.in. z rehabilitacji, wizyt u lekarzy specjalistów, specjalistycznych badań, transportu medycznego, zakupu leków czy organizacji wizyt domowych bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia grupowe to ochrona, w której ten sam zakres, suma ubezpieczenia i inne elementy dotyczą przynajmniej kilku osób. Są najczęściej dostępne za pośrednictwem pracodawcy. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oferuje wielu pracodawców, jako jeden z dodatków pozapłacowych, Pracodawca umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia swoim pracownikom.

W odróżnieniu od polisy indywidualnej, którą możesz dowolnie rozszerzyć, ubezpieczenie grupowe najczęściej jest oferowane w gotowym pakiecie, który może obejmować m.in. ochronę dla Ciebie z tytułu wypadku w pracy, czy też poważnego zachorowania, jak również wypłatę świadczenia na wypadek śmierci bliskiej osoby czy urodzenia dziecka. Wysokość składki w takich ubezpieczeniach jest zazwyczaj niższa niż w ubezpieczeniach indywidualnych, a sumy ubezpieczenia są na z góry określonym poziomie.

Czym się kierować podczas wyboru dodatkowego zakresu ubezpieczenia?

Wybór ubezpieczenia na życie poszerzonego o umowy dodatkowe to świetne rozwiązanie, które zwiększa zakres Twojej ochrony oraz pozwala zabezpieczyć kompleksowo Twoje potrzeby. Należy jednak pamiętać, że umowy dodatkowe podnoszą wysokość składki za polisę. Z tego powodu porównuj oferty ubezpieczycieli i zastanów się, które opcje dodatkowe są dla Ciebie najistotniejsze.

Dodatkowa umowa do ubezpieczenia na życie

Co daje?

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

• nawet 1 000 000 zł na walkę z nowotworem lub na inny wybrany przez Ciebie cel;
• możliwość zrobienia badań przesiewowych i genetycznych, gdy tylko lekarz zauważy pierwsze symptomy (w ramach Pakietu Pre-Diagnoza);
• możliwość zrobienia badań diagnostycznych i konsultacji medycznych (w ramach Pakietu Onkolog);
• pomoc psychologiczną i wsparcie w codziennym życiu dla Ciebie i Twoich bliskich (w ramach Programu Assistance);
• Druga Opinia Medyczna, czyli weryfikacja Twoich wyników i postawionej diagnozy przez ekspercki zespół medyczny.

Otrzymasz pieniądze, dzięki którym zyskasz szersze możliwości leczenia i zwiększysz szansę na powrót do zdrowia.

Szybko zrobisz badania diagnostyczne i genetyczne, które pozwolą na wczesne wykrycie choroby.

Zyskasz dostęp do bezpłatnych usług assistance, które wesprą Cię w trudnym dla Ciebie czasie i pomogą w codziennym życiu.

Leczenie za granicą

• organizację leczenia za granicą w razie poważnego zachorowania;
• pokrycie kosztów leczenia poważnego zachorowania do kwoty 2 mln euro;
• pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 60 dni);
• dalsze leczenie oraz zwrot kosztów za leki po powrocie do kraju;
• możliwość ubezpieczenia dziecka w ramach tej samej polisy;
• możliwość skorzystania z Drugiej Opinii Medycznej.

Zapewnisz sobie możliwość leczenia za granicą w renomowanych ośrodkach medycznych oraz dalszą terapię w Polsce. Otrzymasz też pieniądze na leki, aby jak najszybciej powrócić do pełni zdrowia.

Dzięki temu zyskasz poczucie bezpieczeństwa, że Twoje leczenie jest optymalnie dobrze zorganizowane, opłacone z polisy, a Ty możesz skupić się na walce z chorobą.

Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób (bez nowotworów)

• wsparcie finansowe do 1  000 000  zł od razu po diagnozie (bez okresu karencji);
• szybki dostęp do konsultacji medycznych oraz specjalistycznych badań przesiewowych i genetycznych, gdy tylko lekarz wykryje pierwsze objawy choroby (w ramach Pre-Diagnozy);
• wsparcie w leczeniu po zawale serca lub udarze mózgu, m.in. konsultacje specjalistów, badania laboratoryjne, rehabilitacja (w ramach Pakietów Kardiolog i Neurolog).

Możesz korzystać z pomocy zaraz po otrzymaniu diagnozy!

Otrzymasz wsparcie na każdym etapie walki z chorobą, już od pierwszych objawów choroby, po wypłatę świadczenia pieniężnego w przypadku potwierdzenia diagnozy.

W przypadku chorób kardiologicznych dodatkowo otrzymasz dostęp do lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych oraz tak pomocnej i potrzebnej rehabilitacji.

Sprawisz, że Twoje leczenie będzie bardziej efektywne.

Dzięki temu ubezpieczeniu zwiększysz szansę na powrót do zdrowia.

Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy

• wypłata pieniędzy zaraz po diagnozie - nawet do 40 000 zł, które możesz przeznaczyć na leczenie i dostosowanie swojego stylu życia do nowej sytuacji;
• zwrot pieniędzy za leki na cukrzycę, także tych innowacyjnych i nierefundowanych, przez 2 lata od diagnozy (w ramach dodatkowego pakietu);
• konsultacje ze specjalistami, m.in. diabetologiem, chirurgiem, okulistą, urologiem i psychologiem;
• zestaw do badania poziomu glukozy wraz z dostępem do aplikacji mobilnej;
• dostęp do portalu dietetycznego m.in. z poradami dotyczącymi odżywiania oraz ankietą oceny ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Otrzymasz wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie zespołu specjalistów, którzy pomogą Ci skutecznie radzić sobie z chorobą. To pomoc w codziennym funkcjonowaniu z chorobą.

Z takim wsparciem będziesz mógł skupić się na sobie.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

• pieniądze za leczenie szpitalne jeżeli trwało dłużej niż 1 dzień, (działa także w przypadku Covid-19;
• wypłata do 50 000  zł za przebytą operację;
• dodatkowo wypłata do 2 500 zł, jeśli pobyt trwał co najmniej niż 2 tygodnie;
• wypłata za każdy dzień okresu rekonwalescencji po operacji lub pobycie w szpitalu - do 22 500 zł za jeden okres rekonwalescencji (w ramach umowy Powrót do zdrowia).

Otrzymasz środki finansowe, które możesz przeznaczyć na wydatki wspierające Cię w powrocie do zdrowia.

Ubezpieczenie NNW na wypadek uszkodzenia ciała

• otrzymasz nawet 150 000 zł w zależności od doznanego urazu. Otrzymasz pieniądze, jeśli coś sobie złamiesz, skręcisz, oparzysz, odmrozisz, zwichniesz staw lub doznasz innego uszczerbku na zdrowiu, także tego poważniejszego w skutkach;
• szybki dostęp do wizyt lekarskich w placówce medycznej, transport medyczny, dostarczenie leków i rehabilitacja (w ramach bezpłatnego assistance medycznego);
• konsultacje u specjalistów, badania oraz rehabilitację w przypadku powikłań np. po złamaniu, zwichnięciu stawu, skręceniu lub poważnym oparzeniu (w ramach pakietu Ortopeda Plus).

Pomożemy Ci wrócić do zdrowia i sprawności – oprócz wsparcia finansowego, zorganizujemy dla Ciebie i opłacimy wizyty lekarskie, rehabilitację transport medyczny do placówki i dostarczymy leki.

Z dodatkowym Pakietem Ortopeda Plus otrzymasz łatwo dostępne usługi, które wesprą Twój proces odzyskiwania zdrowia.

Dzięki kompleksowemu wsparciu możliwie szybko powrócisz do sprawności.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

• jednorazową wypłatę nawet do 1 000 000 zł, jeśli lekarz stwierdzi, że przez co najmniej rok nie jesteś w stanie sam/-a wykonywać co najmniej trzech z tych czynności: mycie się, ubieranie, poruszanie, korzystanie z toalety lub jedzenie albo gdy całkowicie stracisz wzrok lub stracisz dwie kończyny (ręce lub nogi);
• otrzymasz kwotę, na jaką się umówimy w chwili zawarcia umowy. Może wynosić od 5 000 zł do 1 000 000 zł dla dorosłego lub od 5 000 zł do 200 000 zł, jeśli ubezpieczone jest dziecko.

Nie musisz martwić się o swoje bezpieczeństwo finansowe, gdy utracisz zdolność wykonywania pracy zarobkowej.

Otrzymasz pieniądze, które mogą pozwolić Ci np. utrzymać standard życia lub przystosować mieszkanie do nowych potrzeb, jeżeli nie będziesz w stanie pracować i/lub samodzielnie funkcjonować.

Przeanalizuj swoją sytuację osobistą i zawodową. Zastanów się, czy w Twojej rodzinie często pojawiały się określone choroby. Rozważ swoje plany na najbliższe lata, weź pod uwagę swoje pasje, czy też aktywności sportowe. Na tej podstawie ustal, które dodatkowe możliwości sprawdzą się najlepiej w Twojej sytuacji. W przeprowadzeniu takiej analizy może pomóc Ci doradca ubezpieczeniowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Koszt ubezpieczenia zależy w głównej mierze od wieku ubezpieczonego.

Podstawowe różnice w składce za ubezpieczenie na życie i ubezpieczenia związane z chorobami dotyczą wieku ubezpieczonego. Większość ofert ubezpieczenia jest dla osób od osiągnięcia pełnoletności aż do wieku okołoemerytalnego. Można też znaleźć rozwiązania, które oferują ochronę dla dzieci, czy też osób dojrzałych, także tych starszych. Nie ma jednak wątpliwości, że osoba starsza jest bardziej narażona na choroby, a także rośnie ryzyko jej śmierci. Z tego względu składka za ubezpieczenie będzie wyższa. W przypadku ubezpieczenia na życie większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres trwania ubezpieczenia. Tak więc osoba młodsza, która zawiera ubezpieczenie, będzie płaciła niższą składkę za to samo ubezpieczenie niż osoba starsza.

Składka za ubezpieczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj nie zależy od wieku, a jej wysokość jest stała.

Od czego jeszcze zależy cena ubezpieczenia?

Składka będzie się różnić również w zależności od wybranego zakresu ochrony. Mowa tu zarówno o konkretnych opcjach dodatkowych, jak i o wysokości sum ubezpieczenia. Zastanów się, jaka opcja polisy będzie najlepsza, aby osiągnąć kompromis między poziomem ochrony a Twoimi możliwościami finansowymi.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie i umowy dodatkowe rozszerzające ochronę?

Ubezpieczenie najlepiej wykupić u ubezpieczyciela, który może się pochwalić dobrą opinią na rynku. Porównaj oferty i w razie wątpliwości dopytaj o szczegóły.

Nie pomijaj dokładnego zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To tam znajdziesz m.in. zapisy na temat dokładnego zakresu ochrony, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, obowiązków w zakresie zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną czy karencji.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na życie wraz z umowami dodatkowymi jest oferowane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych produktów.

Materiał powstał we współpracy z Bożeną Trzaską, menadżerką rozwoju produktów indywidualnych w Nationale-Nederlanden 11.10.2023