Powrót

Czym są pracownicze Plany Kapitałowe - Nationale Nederlanden?

13.09.2018

Pracownicze Plany Kapitałowe – pod tą nazwą kryje się program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który od 2019 roku ma obowiązywać w Polsce. Jego założeniami powinien zainteresować się każdy dorosły Polak, bowiem PPK mają objąć wszystkie osoby zatrudnione, odkładające składki
do ZUS, bez względu na rodzaj umowy.
Co więc już dziś warto o nich wiedzieć?

Niemal 17 proc. polskiego społeczeństwa to osoby w wieku postprodukcyjnym, a według prognoz w 2050 r. będzie to aż 30 proc. Polaków. Konsekwencje tych zmian demograficznych będą widoczne między innymi w wysokości świadczeń emerytalnych. Szacuje się, że obecni 20-latkowie otrzymają emeryturę o wartości nieprzekraczającej 38 proc. ostatniej pensji. I to tylko pod warunkiem, że będą nieprzerwanie zatrudnieni od 20-tych urodzin do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe są odpowiedzią na to narastające wyzwanie.

Ich celem jest bowiem zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Aby zachęcić społeczeństwo do oszczędzania, projekt przewiduje automatyczny zapis do PPK pracowników do 55 roku życia, za których pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

Współudział w składce

Elementem, który odróżnia PPK od wszystkich dotychczasowym programów jest fakt, że w składce uczestniczą trzy podmioty – pracodawca, pracownik i państwo. Pracownicze Plany Kapitałowe mają być programem powszechnym, a jednocześnie dobrowolnym. Co to oznacza w praktyce? Każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia PPK w swojej firmie i automatycznego objęcia programem wszystkich zatrudnionych między 19 a 55 rokiem życia. Projekt ustawy daje jednak pracownikowi możliwość rezygnacji z niego. Wystarczy złożenie pracodawcy odpowiedniego oświadczenia. Jednak warto wiedzieć, że co cztery lata pracodawca ponownie musi taką osobę włączyć do programu. Z programu mogą dobrowolnie skorzystać również starsi zatrudnieni, między 55 a 70 rokiem życia.

PPK będą one wdrażane stopniowo, w zależności od liczby zatrudnianych w przedsiębiorstwie osób. na początku – 1 lipca 2019 roku – do PPK dołączą firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób. Pół roku później, tj. 1 stycznia 2020 roku programem objęte zostaną przedsiębiorstwa z co najmniej 50 pracownikami. Od 1 lipca 2020 roku obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci zatrudniający powyżej 20 osób. Natomiast na koniec, 1 stycznia 2021 roku wśród uczestników pojawią się pozostałe firmy oraz sektor publiczny.

Niezależnie od wielkości firmy, każdy pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzić dla każdego pracownika składkę w wysokości 1,5 proc. brutto jego wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej opłaty pracodawca ma możliwość zwiększyć swój udział w oszczędnościach pracownika o dodatkowe 2,5 proc. Natomiast minimalna stawka pracownika, jaka miesięcznie będzie przekazywana na jego konto w PPK to 2 proc. wynagrodzenia brutto. Zatrudniony, mając na uwadze swoją przyszłość, również może zwiększyć opłatę o kolejne 2 proc. Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności najniższego wynagrodzenia (w roku 2019 to kwota 2 664 zł brutto) mogą zmniejszyć wysokość wpłat podstawowych do minimum 0,5 proc. wynagrodzenia. Równie ważnym uczestnikiem PPK z punktu widzenia budowania oszczędności jest państwo. Bowiem każdy pracownik otrzyma z Funduszu Pracy tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. a 240 zł co roku za uczestnictwo.

Pomnażanie oszczędności

Pieniądze odkładane w ramach PPK będą zarządzane przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę i pracowników. Może nią być powszechne towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub zakład ubezpieczeń. Niezależnie od wybranej instytucji, jej celem jest inwestowanie zgromadzonych oszczędności z uwzględnieniem interesu uczestnika. Każda instytucja finansowa będzie miała obowiązek pomnażania pieniędzy w oparciu o politykę inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty. Oznacza to, że będą one lokowane w konkretne klasy aktywów w zależności od wieku uczestnika.

Co istotne, z punktu widzenia oszczędzających to fakt, że pieniądze odłożone ze składek są całkowicie prywatne. Głównym założeniem PPK jest wypłata pomnożonego kapitału po osiągnięciu 60 roku życia w dwóch etapach. Pierwsza część – 25 proc. zgromadzonej kwoty wypłacana będzie jednorazowo. Natomiast pozostałe 75 proc. wypłacane przez 10 lat w 120 miesięcznych ratach. Wysokość wypłat będzie zależeć od stażu uczestnika w programie. Im dłużej pracownik będzie odkładał pieniądze w ramach PPK tym większą kwotę uda mu się odłożyć z trójstronnych składek. Projekt przewiduje także możliwość modyfikacji liczby rat na wniosek pracownika. W wyjątkowych przypadkach oszczędzający będzie mógł skorzystać z odłożonych pieniędzy już wcześniej, np. w razie poważnego zachorowania.

Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dają pracownikom dużą swobodę w decydowaniu o swoich oszczędnościach. Dopłaty ze strony pracodawców oraz skarbu państwa mają jednak ułatwić Polakom podjęcie decyzji o regularnym oszczędzaniu długoterminowym. Programy działające na podobnych zasadach jak PPK sprawdziły się w wielu krajach na świecie, jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Czas, by o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłości zaczęli myśleć Polacy.

Materiał opracowany zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 04.09.2018 r.

***

Kontakt:

Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl

Marek Gieorgica T: 501 086 280 E: mg@clearcom.pl