Instalacja elektryczna w mieszkaniu

Aby instalacja elektryczna działała prawidłowo i była bezpieczna, powinna być zaprojektowana (i najlepiej wykonana) przez fachowca, a w starszych mieszkaniach – zmodernizowana.

Kapitalny remont instalacji elektrycznej, który polega na jej całkowitej wymianie, nie jest aż tak uciążliwy, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Po pierwsze, nikt nie usuwa zastanych przewodów ze ścian, czego zwykle obawiają się osoby niezaznajomione z tematem. A po drugie, dość często wykorzystuje się ponownie miejsca, w których wcześniej znajdowały się gniazda, wyłączniki czy oprawy oświetleniowe.

Całkowita wymiana instalacji elektrycznej porównywalna jest z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Różnice oczywiście istnieją, ale poza koniecznością wykucia bruzd w tynku w przypadku lokali remontowanych, są one niewielkie.

Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu – rozdzielnica, przewody i osprzęt

Schemat instalacji elektrycznych w różnych mieszkaniach jest zwykle bardzo podobny. W nowych blokach, wybudowanych na przełomie wieków i nowszych, w tablicy rozdzielczej (niewielkiej szafce elektrycznej wyposażonej w aparaty), zlokalizowanej zwykle w korytarzu, mieści się najczęściej:

  • wyłącznik główny, odłączający prąd w całym mieszkaniu,
  • wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczający przed porażeniem (od jego obecności w instalacji elektrycznej często zależy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zawarcia ubezpieczenia na życie),
  • bezpieczniki.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu to nie tylko rozdzielnica i bezpieczniki czy inne umieszczone w niej urządzenia. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze są przecież gniazda, włączniki oraz oświetlenie mieszkania. Dopóki więc zasilanie niezbędnych urządzeń i oświetlanie domu nie stanowi problemu, nie wymieniaj instalacji elektrycznej ani jej nie modernizuj. Na taki krok zdecyduj się przy remoncie generalnym lub gdy ciągłe awarie dają Ci się we znaki. Wymiana kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej to najczęściej konieczność, która przynosi wiele korzyści.

 
 

Ubezpiecz dom/mieszkania online

Zapewnij sobie wspracie i pomoc po takich zdarzeniach jak: pożar, powódź, przepięcie, kradzież czy stłuczenie. Ubezpieczenie kupisz prosto i wygodnie online. 
 

Sprawdź cenę

Wymiana instalacji elektrycznej w bloku – czy zawsze jest potrzebna?

Choć remont generalny instalacji elektrycznej, który polega na jej całkowitej wymianie w obrębie mieszkania, często jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników, nie zawsze jest jednak konieczny. Jeśli mimo zasięgnięcia opinii elektryka masz co do tego wątpliwości, możesz zlecić uprawnionemu specjaliście przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Jego wynik zdecyduje o wyborze odpowiedniego w Twoim przypadku rozwiązania, którym wcale nie musi być wymiana instalacji, ale np. drobna jej modernizacja. Pozytywny raport z przeglądu, który otrzymasz w formie pisemnej, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia domu i mieszkania stanowić może potwierdzenie dla ubezpieczyciela, że instalacja elektryczna w Twoim domu działa prawidłowo.

Ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Koszt wymiany instalacji w mieszkaniu o powierzchni 40 m² na pewno będzie nieco niższy niż wymiana instalacji w stumetrowym mieszkaniu. Cena usługi oraz materiałów zależy również od stopnia skomplikowania instalacji elektrycznej oraz regionu, w którym mieści się remontowany lokal, dlatego bardzo trudno przyjąć w tym przypadku średni koszt w przeliczeniu np. na m² powierzchni. Wykonanie remontu generalnego instalacji elektrycznej nawet w małym mieszkaniu to z pewnością wydatek rzędu około dwóch tysięcy złotych. Koszt wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu zależy od wielu czynników – ceny robocizny, długości przewodów, liczby punktów (opraw oświetleniowych, włączników i gniazd) a także zastosowanego osprzętu. W ostatnim przypadku różnice mogą sięgać nawet ponad stu złotych za pojedyncze gniazdko czy włącznik.

Instalacja elektryczna w bloku – jak przebiega i jak długo trwa jej wymiana?

Remont instalacji elektrycznej rozpoczyna się od dokładnego zaplanowania liczby i lokalizacji gniazd, włączników i punktów oświetleniowych. Warto, abyś zlecił przygotowanie projektu uprawnionemu elektrykowi, ponieważ będziesz miał wtedy pewność, że instalacja będzie działała prawidłowo. Po ustaleniu liczby i lokalizacji punktów projektant rozrysuje trasy przewodów, schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu i zaplanuje rozdzielnię oraz wykona niezbędne obliczenia techniczne. Podobnie przebiega przygotowanie projektu nowej instalacji elektrycznej, a następnie (na tej podstawie) jej wykonanie przez montera.

Nieco dłuższy w przypadku remontu będzie czas robót – nową instalację kładzie się przed tynkowaniem, więc nie ma konieczności kucia bruzd na przewody. To, ile trwa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu, zależy również od jego wielkości i liczby zatrudnionych do pracy ludzi. Średni czas wykonania standardowej instalacji elektrycznej to około 4–7 dni przy pracy dwóch elektryków. Natomiast remont generalny może trwać o kilka dni dłużej, w zależności od warunków.

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020