Instalacja elektryczna – bezpieczeństwo

Instalacja elektryczna to jeden z elementów technicznego wyposażenia budynku potencjalnie stwarzających zagrożenie pożarowe. Stanowi również niebezpieczeństwo porażenia, dlatego musi być wykonana ze szczególną starannością.

Aby spełniała swoją funkcję, jaką jest zasilanie w energię urządzeń domowych, instalacja elektryczna musi być przede wszystkim bezpieczna. Gwarantuje to jej wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, najlepiej w oparciu o projekt instalacji elektrycznej sporządzony przez uprawnionego specjalistę.

Dlaczego tak ważne jest bezpieczeństwo instalacji elektrycznej? Fachowo zainstalowane rury kanalizacyjne czy wodne są oczywiście bardzo istotne ze względu na późniejszą bezproblemową eksploatację, jednak ich wadliwe wykonanie nie skutkuje bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, jak ma to miejsce w przypadku instalacji gazowej czy elektrycznej.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym i mieszkaniu

Zagrożenie pożarowe oraz niebezpieczeństwo porażenia to główne powody, dla których w budownictwie szczególny nacisk kładzie się na profesjonalny montaż instalacji elektrycznej, która co do zasady układana jest w budynkach mieszkalnych jako podtynkowa. Oznacza to, że przewody i puszki pod osprzęt (gniazda elektryczne i włączniki) mocuje się do ścian jeszcze przed otynkowaniem ścian. Podtynkowe wykonanie instalacji elektrycznej jest najbardziej korzystne ze względu na maksymalną ochronę przed dotykiem elementów instalacji znajdujących się pod napięciem i stosuje się je w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nieco inaczej realizowana jest instalacja elektryczna na poddaszu oraz w niektórych domach szkieletowych – przewody układa się w tzw. peszlach, czyli rurkach PVC w szkielecie, a puszki osprzętu montuje się na ścianach tynkowanych pionowych. Jeśli takie nie występują, jak ma to niekiedy miejsce w budynkach o konstrukcji szkieletowej, fragmenty instalacji prowadzi się na ścianach. Podobnie w domach drewnianych, gdzie zastosowanie znajduje instalacja elektryczna natynkowa, prowadzona wewnątrz pomieszczeń na ścianach, na specjalnych uchwytach.

Z czego składają się domowe instalacje elektryczne?

Każda współczesna instalacja, niezależnie od tego, czy jest realizowana natynkowo, czy podtynkowo, zawiera pewne standardowe rozwiązania. Najbardziej podstawową bazę stanowią elementy instalacji elektrycznej, takie jak:

  • rozdzielnica elektryczna z aparatami: wyłącznikiem głównym, odłączającym zasilanie w całym budynku lub mieszkaniu, wyłącznikiem różnicowo-prądowym, chroniącym przed porażeniem, oraz bezpiecznikami, które zabezpieczają instalację przed uszkodzeniem,
  • przewody elektryczne, zasilające oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny,
  • osprzęt, czyli gniazda i włączniki.

Dzisiejsze instalacje elektryczne w domu jednorodzinnym czy mieszkaniu są zwykle mocniej rozbudowane, tworząc bardziej lub mniej skomplikowaną strukturę inteligentnego domu, do której zalicza się m.in. automatykę bram, sterowanie roletami zewnętrznymi, alarmem, podlewaniem ogrodu i inne funkcjonalności.

Koszt instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji elektrycznej to koszt zależny zarówno od metrażu domu czy mieszkania, jak również stopnia jej skomplikowania, robocizny oraz jakości wyposażenia. Ze względu na bezpieczeństwo instalacji, nie powinieneś stosować w niej elementów najtańszych i gorszych jakościowo.

Cena projektu instalacji elektrycznej

Mimo że formalnie szczegółowy projekt instalacji elektrycznej nie jest bezwzględnie wymagany w przypadku domów jednorodzinnych i modernizacji mieszkań prywatnych, warto go wykonać. Nie tylko stanowi podstawę prawidłowo wykonanych robót montażowych, ale również gwarancję wypłaty świadczenia w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia domu czy mieszkania, oczywiście pod warunkiem zgodności montażu instalacji z projektem. Kupując gotowy projekt architektoniczno-budowlany domu, prawdopodobnie otrzymasz w komplecie również projekt elektryczny, dlatego nie będziesz musiał ponosić dodatkowych kosztów. W przypadku zakupu projektu elektrycznego osobno, ceny zaczynają się od kilkuset złotych za mieszkanie i około 1500 złotych za dom. Górna granica zależy od stopnia trudności rozwiązań projektowych.

Cena instalacji elektrycznej

Podobnie jak w przypadku projektu, można mówić o cenie minimalnej, która wynosi dla prostej instalacji w kawalerce około 2000 złotych, przy czym rośnie ona wraz z metrażem (dla mieszkania o powierzchni 50 m² to koszt około 3500 złotych) oraz stopniem skomplikowania realizacji.

Instalacja elektryczna w garażu – jak ją zrobić?

Pomieszczenia gospodarcze, w tym garaże, bywają odrębnymi budynkami. Choć nie jest to bezwzględnie konieczne, warto wyposażyć je wtedy w zasilanie energią elektryczną. Najprostsza instalacja elektryczna garażu składa się z co najmniej jednego punktu oświetleniowego, wyłącznika oraz gniazdka. Przydatne będzie również zasilanie bramy elektrycznej (nawet jeśli obecnie masz zainstalowaną bramę otwieraną ręcznie), a także oprawa zewnętrzna z czujnikiem zmierzchu (wtedy podjazd oświetlony jest przez całą noc) lub czujnikiem ruchu (światło załącza się, jeśli ktoś zbliża się do bramy garażowej). Istotne jest, aby instalacja garażowa wykonana została starannie jako szczelna – garaż to miejsce, w którym instalacja narażona jest na bezpośredni kontakt z wodą. W garażach blaszanych czy murowanych, ale nieotynkowanych wewnątrz, instalację prowadzi się jako natynkową.

Zobacz też: Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - o czym pamiętać i jakie są koszty?

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020