Instalacja hydrauliczna w domu krok po kroku

Instalacja hydrauliczna jest niezbędna do doprowadzenia wody do domu czy mieszkania i rozprowadzenia jej w budynku. Sprawdź, jak powinna działać instalacja hydrauliczna i jakie są jej rodzaje.

W skład instalacji hydraulicznej w domu wchodzą instalacje wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Ich prawidłowe wykonanie oraz zabezpieczenie jest podstawą długoletniej bezawaryjności. Powinieneś zatem pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Instalacje hydrauliczne stanowią podstawę funkcjonowania każdego budynku i mieszkania. Wykonując je, postaraj się zminimalizować ryzyko powstania awarii, co możesz osiągnąć, przede wszystkim dbając o jakość połączeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizację w domu powinieneś wykonać tak, aby ścieki, w tym zużyta woda, odprowadzane były w sposób grawitacyjny. W związku z tym musisz pamiętać, aby zachować odpowiedni spadek, który umożliwi swobodny odpływ zanieczyszczeń. Przy montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej musisz pamiętać o różnego rodzaju uszczelniaczach. Pomogą one uchronić mieszkanie bądź dom przed potencjalnym zalaniem. Instalacja hydrauliczna powinna być możliwie jak najprostsza, ponieważ im większa liczba połączeń, tym większe ryzyko jej rozszczelnienia. Instalacje wodne nie są zbyt kłopotliwe w montażu. Dobrym sposobem jest zainwestowanie w system wodno-kanalizacyjny, który zwiększa efektywność przepływu wody i ścieków.

Instalacja centralnego ogrzewania

Jedną z najistotniejszych instalacji hydraulicznych w domu jednorodzinnym jest instalacja centralnego ogrzewania. Przed montażem określ, gdzie chcesz zamontować grzejniki i piec. W celu wykonania instalacji w prawidłowy i bezpieczny sposób powinieneś kierować się określonym schematem działania:

  • wyznacz miejsce zainstalowania elementów grzewczych przy uwzględnieniu punktów połączenia rur instalacyjnych;
  • określ linie przebiegu rur, wykluczając ich przechodzenie przez otwory drzwiowe (prawidłowym i bezpiecznym rozwiązaniem jest ich przeprowadzenie w ścianie);
  • określ wymiary rur, które będą potrzebne w instalacji;
  • wykonaj wszystkie otwory w ścianach oraz w stropie;
  • zamontuj elementy instalacji centralnego ogrzewania przy szczególnym uwzględnieniu prawidłowego ich połączenia.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania szczególną uwagę musisz zwrócić na elementy zabezpieczające instalację przed niekontrolowanym wzrostem temperatury czynnika bądź ciśnienia w instalacji. Dodatkowo ważne jest, aby jakość połączeń przewodów instalacji, jak również połączeń instalacji z odbiornikami, była wykonana na tyle dobrze, aby wyeliminować problem nieszczelności lub ryzyko ich powstania. Wśród urządzeń zabezpieczających instalację CO można wyróżnić: zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe, zawory dwufunkcyjne.

Ubezpieczenie instalacji wykorzystywanych w domu

Instalacje hydrauliczne stosowane w domach jednorodzinnych, pomimo właściwego ich zamontowania, mogą z różnych przyczyn ulegać awariom, a przez to powodować zniszczenia nie tylko w jednym mieszkaniu, ale, w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej, również u najbliższych sąsiadów. Właściwie zamontowane instalacje hydrauliczne powinny być poddawane okresowym przeglądom, które będą jednym z czynników branych pod uwagę przy ewentualnym skorzystaniu z ubezpieczenia. Jest to istotne, ponieważ przeglądy mogą pozwolić na wykrycie odpowiednio wcześnie wszelkiego rodzaju rozszczelnień instalacji hydraulicznych czy uszkodzeń ich głównych elementów.

Żeby zapewnić sobie finansowe wsparcie na wypadek awarii, możesz wykupić ubezpieczenie domu i mieszkania, dzięki któremu, w razie nieprzewidzianych usterek udzielimy Ci pomocy finansowej, np. jeśli podłoga zostanie zalana. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, na jakie wsparcie i w jakich sytuacjach możesz liczyć. Pamiętaj, że ubezpieczenie nie obejmuje usterek, za naprawę których odpowiada pogotowie techniczne, ani tych, które były spowodowane niewłaściwym użytkowaniem instalacji hydraulicznych czy też ich błędnym zamontowaniem.

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020