Instalacja elektryczna w domu – co jest ważne?

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej w domu to nie tylko gwarancja działania podłączonych do niej urządzeń, ale także bezpieczeństwo przebywających w budynku ludzi oraz mienia.

Nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym może być źródłem bardzo poważnych w konsekwencjach zdarzeń, z pożarem włącznie. Dlatego powinieneś o nią zadbać, szczególnie jeśli instalacja nie była wymieniana lub modernizowana kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat.

Właściciele i administratorzy domów jednorodzinnych nie są zobowiązani przepisami prawa do przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji elektrycznych, jednak zlecenie przeglądu instalacji w pewnych okolicznościach może okazać się niezwykle korzystne.

Projekt domowej instalacji elektrycznej – czy jest niezbędny?

Ubiegając się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub też zgłaszając budowę, musisz zaopatrzyć się w projekt architektoniczno-budowlany. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane zawiera on jedynie najbardziej istotne dla instalacji technicznych (w tym elektrycznych) rozwiązania oraz opis sposobu funkcjonowania zasadniczych dla nich urządzeń, wraz z rzutami i naniesionymi na nie najważniejszymi urządzeniami elektrycznymi. W praktyce projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego zawiera:

  • rzuty kondygnacji domu wraz z lokalizacją rozdzielnicy w budynku, gniazd oraz włączników i punktów oświetleniowych, a także trasami przewodów zasilających poszczególne elementy instalacji,
  • schemat instalacji elektrycznej domu, czyli rysunek techniczny, przedstawiający odpowiednio pogrupowane i podzielone na obwody odbiorniki elektryczne wraz z odpowiednio dobranymi aparatami elektrycznymi, takimi jak bezpieczniki czy wyłączniki różnicowoprądowe i inne,
  • krótki opis techniczny, a niekiedy najbardziej istotne obliczenia techniczne.

Tak sporządzony projekt znacznie wykracza poza zakres danych niezbędnych do wydania przez urzędnika pozwolenia na budowę czy niekwestionowania zgłoszenia budowy, jednak na jego podstawie z powodzeniem wykonać można funkcjonalną i prawidłową instalację budynku.

Instalacja elektryczna w domu a ubezpieczenie

Podczas odbioru końcowego domu urzędnicy sprawdzają zgodność istniejących instalacji z projektem. Na tym etapie inwestor (lub inspektor nadzoru) zwykle nie pozwala na duże rozbieżności z projektem architektoniczno-budowlanym, a w przypadku zasadniczej zmiany koncepcji często zatrudniany jest projektant instalacji elektrycznych, który sporządza projekt techniczny lub przynajmniej powykonawczy. Podpis i pieczęć projektanta instalacji elektrycznej jest gwarancją prawidłowego jej wykonania (pod warunkiem zgodności z projektem). Dysponując taką dokumentacją, możesz swobodnie zawrzeć umowę ubezpieczenia domu. W przypadku wystąpienia zdarzenia wymienionego w OWU, w którym kluczowe znaczenie ma prawidłowo wykonana instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym, po przedłożeniu dokumentacji wypłacimy Ci pieniądze.

Nawet jeśli instalacja elektryczna w Twoim domu jest wykonana poprawnie, nie możesz przewidzieć wszystkich zdarzeń związanych z jej użytkowaniem, jak awaria sprzętów podłączonych do prądu i porażenie. Nie musisz obawiać się, że wydasz fortunę na pobyt w szpitalu po takim wypadku – pomyśl o wykupieniu ubezpieczenia NNW. Przeczytaj w OWU, jak będziemy mogli Ci pomóc, gdy zostaniesz porażony prądem.

Przegląd instalacji w starszych budynkach

Co jednak, jeśli instalacja elektryczna w domu, który kupiłeś na rynku wtórnym lub odziedziczyłeś po rodzinie, jest sumą nieudokumentowanych zmian? Optymalnym rozwiązaniem przed zawarciem ubezpieczenia w takiej sytuacji jest przegląd instalacji elektrycznej w domu, wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Przegląd ujawni to, co powinno być w domu wymienione czy zmodernizowane, i pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej w przyszłości. Instalacje w budynkach murowanych, zwykle ułożone tradycyjnie pod tynkiem, jeśli nie są kilkudziesięcioletnie, sprawiają niewiele kłopotów i rzadziej wymagają napraw czy wymiany. Więcej pracy mogą wymagać instalacje na poddaszach czy w pomieszczeniach gospodarczych.

Szczególnie restrykcyjnie traktuje się instalacje elektryczne funkcjonujące w specyficznych warunkach. Należy do nich np. instalacja elektryczna w domu drewnianym, instalacja elektryczna w domu szkieletowym czy też w zwykłym blaszanym garażu. W pierwszym i drugim przypadku, ze względu na łatwopalność konstrukcji oraz jej specyfikę, instalacje elektryczne muszą być wykonane przewodami o specyficznych pod względem ochrony przeciwpożarowej parametrach. W domach o litych ścianach drewnianych instalacje prowadzone są zwykle na wierzchu wewnątrz pomieszczeń, a użyty osprzęt przeznaczony jest do montażu tzw. natynkowego. W garażach blaszanych, mimo że problem łatwopalności ich nie dotyczy, pozostaje kwestia bezpieczeństwa i fizycznej realizacji instalacji – wewnątrz pomieszczenia, na ścianach, z przewodami mocowanymi na specjalnych uchwytach.

Usuwając usterki czy nieprawidłowości ujawnione w wyniku przeglądu instalacji elektrycznej, zyskasz gwarancję niezawodności swojej instalacji. W wyniku przeprowadzenia przeglądu otrzymasz dokument, który ściśle wiąże się również z wypłatą świadczenia z ubezpieczenia w przypadku przykrych zdarzeń związanych z awarią instalacji elektrycznej.

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020