Wybuch gazu – jak się przed nim uchronić?

Obecność instalacji gazowej w domu niesie ze sobą ryzyko, o którym zazwyczaj się nie myśli. Sprawdź, jak powinieneś zabezpieczyć się przed wybuchem gazu.

Jeśli w Twoim domu znajduje się instalacja gazowa, musisz wiedzieć, jak ją odpowiednio zabezpieczyć, aby uchronić się przed tragicznymi w skutkach następstwami nieszczelnej instalacji. Dowiedz się, jak się uchronić przed wybuchem gazu i jego ewentualnymi skutkami.

Niepoprawnie wykonana bądź nieszczelna instalacja gazowa wiąże się z ryzykiem wybuchu gazu. Musisz wiedzieć, jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć się przed nieszczęściem. Dowiedz się, jakie mogą być przyczyny wybuchu gazu i jak bezpiecznie użytkować instalacji gazowych.

Jakie mogą być przyczyny wybuchu gazu?

Do wybuchu gazu może dojść z winy nieszczelnej instalacji oraz niewłaściwie działających urządzeń gazowych. Ulatniający się gaz stopniowo miesza się z powietrzem, tworząc mieszaninę wybuchową, do której zapłonu wystarczy zaledwie iskra, płomień lub wysoka temperatura. Do eksplozji dochodzi, gdy w powietrzu znajduje się następujące stężenie gazu:

  • ok. 5–15% gazu ziemnego. Powyżej 15% nie ma zagrożenia eksplozją, ale stężenie tlenu jest zbyt niskie dla człowieka;
  • ok. 2,2–9,5% propanu;
  • ok. 1,9–9,6% propanu-butanu.

Wybuch gazu to nic innego, jak gwałtowne spalanie związku chemicznego pod wpływem tlenu, któremu towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia. Do zapłonu gazu może doprowadzić nawet niewielka iskra, spowodowana np. włączeniem światła.

 
 

Ubezpiecz mieszkanie na wynajem

Najemcy mogą przysporzyć kłopotów, np. w trakcie imprezy nieumyślnie spowodować pożar. Dlatego wypłacimy pieniądze za spowodowane przez nich szkody. Sprawdź nasze ubezpieczenie domu i mieszkania, jeżeli planujesz jego wynajęcie.

Dowiedz się więcej

Powodem rozszczelnienia instalacji gazowej mogą być czynniki naturalne – ruch uliczny, osiadanie budynku bądź delikatne wstrząsy tektoniczne sprzyjają powstawaniu usterek mogących prowadzić do ulatniania się, a w konsekwencji – wybuchu gazu. Największe zagrożenie stanowią stare instalacje wykonane z rur stalowych, które są podatne na korozję.

Bardzo często problemem jest też niewłaściwy montaż urządzeń gazowych, które łączone są niepoprawnymi metodami bądź za pomocą przewodów z niewłaściwych materiałów, co może doprowadzić do nieszczelności instalacji, a nawet zapłonu tych materiałów.

Jak uchronić się przed wybuchem gazu?

Niezwykle ważne są regularne kontrole szczelności instalacji gazowej, które powinny odbywać się systematycznie, przynajmniej raz w roku. Sprawdzenia instalacji powinna dokonywać osoba posiadająca do tego uprawnienia, z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych.

Aby uchronić się przed wybuchem gazu, zadbaj o właściwą wentylację budynku. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ponieważ to one umożliwiają odpływ gazu z pomieszczenia w przypadku wycieku.

Do ostrzegania przed wyciekiem gazu służą czujniki i detektory, które w przypadku wzrostu stężenia gazu w pomieszczeniu nadają sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Mogą pracować jako samodzielne urządzenia lub współpracować z domowym systemem alarmowym. Dobiera się je do rodzaju gazu w domowej instalacji.

Jeśli chcesz uchronić się przed wybuchem gazu w domu, bloku lub kamienicy, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:

  1. Pod żadnym pozorem nie modyfikuj samodzielnie instalacji gazowej. Wszelkie prace powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
  2. Używaj sprawnych oraz atestowanych elementów instalacji gazowej. Każdy z nich (kuchenki, ogrzewacze, kotły czy przewody gazowe) powinien spełniać określone normy.
  3. Wszystkich urządzeń gazowych używaj zgodnie z instrukcją.
  4. Stosuj kratki wentylacyjne. Nie zasłaniaj ich ani nie zamykaj. Zadbaj również o mikrowentylację w oknach, która wspiera funkcjonowanie głównej wentylacji.
  5. Zdecyduj się na dodatkowe zabezpieczenia w postaci czujników gazu, które stanowią skuteczny sposób ostrzegania o niebezpiecznych stężeniach wybuchowych i trujących związków.

Jeśli obawiasz się wybuchu gazu, wybierz ubezpieczenie domu i mieszkania, a pokryjemy ewentualne wydatki na naprawy szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia instalacji. Zadbaj także o wsparcie dla siebie i swojej rodziny. Sprawdź OWU ubezpieczenia na życie lub  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i dowiedz się, jak możemy Cię wesprzeć w różnych sytuacjach, jeśli stanie Ci się krzywda. 

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020