Zmiana klimatu – jakie są przyczyny i skutki?

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi na Ziemi, musimy uwzględniać niespotykane dotąd zjawiska pogodowe, przed skutkami których nie uchronią nas stosowane dotychczas zabezpieczenia i środki ostrożności.

Zmiany klimatyczne na Ziemi powodują występowanie szeregu zjawisk pogodowych, które bywają katastrofalne w skutkach. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak najlepiej się przed nimi zabezpieczyć.

Przyczyny zmiany klimatu na Ziemi

Niebezpieczne dla przyszłości życia na naszej planecie zmiany związane są przede wszystkim z tzw. globalnym ociepleniem. Zjawisko to jest konsekwencją uwalniania się do atmosfery gazów cieplarnianych (w szczególności dwutlenku węgla), będących produktem ubocznym działalności człowieka. Wzrost stężenia CO2 następuje głównie na skutek spalania paliw kopalnych (m.in. węgla, ropy naftowej i jej produktów), produkcji cementu (podstawowego materiału budowlanego), a także w związku z powiększaniem areałów rolniczych kosztem wycinki lasów – naturalnych „płuc Ziemi”, które redukują ilość dwutlenku węgla w powietrzu. Koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze sprawia, że od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już średnio o 1℃ i, jeśli nie wprowadzimy żadnych modyfikacji w sposobie gospodarowania zasobami Ziemi, w ciągu najbliższych 80 lat będzie ona aż o 4℃ wyższa niż jeszcze 200 lat temu. Poprzednio do tak ogromnej zmiany doszło na przestrzeni 20 tysięcy lat!

Globalne skutki zmiany klimatu

Obecnie trudno jest precyzyjnie określić, jaki dokładnie będzie wpływ stopniowego wzrostu temperatury na ekosystemy i życie człowieka. Z całą pewnością jednak będzie się pogłębiał zapoczątkowany już proces topnienia lodowców i intensywnego parowania wód, który wpłynie na kształt globalnej gospodarki wodnej. Jednocześnie będą powiększać się obszary pustynne, wymierać określone gatunki roślin i zwierząt. Coraz częściej także obserwować można ekstremalne zjawiska pogodowe, które dotąd były rzadkością lub zdarzały się jedynie w określonych rejonach Ziemi. Musisz wiedzieć, że dziś niespotykane wcześniej fale upałów, silne wiatry, susze czy powodzie zdarzają się także w naszej strefie klimatycznej.

Jak zabezpieczyć się przed skutkami zmiany klimatu?

Najistotniejszym zadaniem, jakie stoi przed ludzkością w związku ze zmianami klimatycznymi na Ziemi, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Każdy człowiek może podjąć służące temu celowi działania we własnym zakresie, na przykład zmieniając samochód z silnikiem spalinowym na auto z napędem elektrycznym. Niezależnie jednak od kroków podejmowanych na rzecz zahamowania globalnego ocieplenia, powinieneś zabezpieczać się przed jego skutkami, które już teraz mogą dotknąć także Ciebie. W jaki sposób możesz to zrobić?

Nie jesteś w stanie uchronić się przed katastrofami naturalnymi, ale możesz zminimalizować ich konsekwencje poprzez różnego rodzaju działania zapobiegawcze. Decydując się na kupno domu, mieszkania czy innej nieruchomości, zadbaj o to, aby nie znajdowała się ona na terenach zalewowych. Budując dom, pamiętaj, że musi on spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dbaj o swoje miejsce zamieszkania przez cały rok, dokonując niezbędnych remontów czy okresowych przeglądów. Śledź na bieżąco prognozy pogody i nigdy nie lekceważ alertów o zagrożeniach. Gdy zapowiadane są gwałtowne burze czy silne wichury, zabezpieczaj swój dobytek i unikaj wychodzenia z domu. Licz się z tym, że zjawiska pogodowe mogą Cię zaskoczyć, mimo zachowania wszelkich środków ostrożności. Na taką okoliczność możemy Ci zaoferować ubezpieczenie domu i mieszkania. Jeśli je wybierzesz, możesz otrzymać odszkodowanie będące równowartością poniesionej straty – bez względu na to, jakie zdarzenie było jej przyczyną. Dodatkowo pomyśl o tym, żeby kupić ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego, które zapewni Ci wsparcie, gdybyś doznał poważnego urazu podczas wichury czy innych anomalii pogodowych.

Zespół Nationale-Nederlanden 18.05.2020