Ścieki – jak odprowadzić z domu i mieszkania?

Skutki usuwania awarii instalacji odprowadzającej ścieki z mieszkania mogą być kosztowne. Zabezpiecz się na ten wypadek.

Instalacja odprowadzenia ścieków jest niezbędna w każdym budynku. Warto wybrać jedną ze sprawdzonych metod ich skutecznego usuwania. Sprawdź, jak można odprowadzać ścieki i czym charakteryzują się poszczególne sposoby.

W każdym domu czy mieszkaniu istotne jest odprowadzanie ścieków zgodnie z określonymi wymogami. W tym celu należy zadbać o odpowiednią drożność oraz spadki na przewodach odprowadzających ścieki. Równie ważne jest miejsce zrzutu nieczystości. Nie mając dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej, możesz wybrać jeden z trzech popularnych systemów odprowadzania ścieków.

Czym są ścieki?

Jako ścieki określa się wodę, która jest zużywana przez człowieka w różnych dziedzinach jego działania, jak również wodę pochodzącą z opadów czy topniejącego śniegu, która nie nadaje się do użytku ze względu na występujące w niej zanieczyszczenia.

Odprowadzanie ścieków z domu lub mieszkania

Odprowadzanie ścieków z domów jednorodzinnych czy mieszkań jest ważnym aspektem, którego zaniedbanie może doprowadzić do zalania budynków szkodliwymi nieczystościami. Ścieki odprowadza się przez specjalną instalację składającą się z rur i łączeń, do której należą też m.in. zlew, wanna, prysznic itp. Polega to na wyprowadzeniu ścieków poza dom bądź mieszkanie w celu ich unieszkodliwienia.

Metody odprowadzania ścieków są uzależnione od lokalizacji budynków, a w szczególności dostępności rur sieci kanalizacji publicznej. Jeżeli znajdują się one w dużej odległości od domu, skorzystanie z nich staje się nieopłacalne i stosuje się miejscowe unieszkodliwianie ścieków. Najczęściej wykorzystywane metody to:

  • Gromadzenie ścieków w specjalnych zbiornikach bezodpływowych, określanych potocznie jako szambo, stanowiących naziemne lub podziemne pojemniki. Szambo musi być szczelne, aby szkodliwe substancje nie przedostawały się do gleby. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania musisz zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które będzie odpowiedzialne za wywóz ścieków.
  • Oczyszczalnie przydomowe, w których oczyszczasz ścieki we własnym zakresie. Ścieki z budynków mieszkalnych dostarczane są do osadnika gliny, gdzie następuje proces oczyszczania w warunkach beztlenowych. Następnym etapem jest oczyszczanie tlenowe, po którym odpowiednio przefiltrowane ścieki są w bezpiecznej postaci odprowadzane do gruntu lub zbiorników wodnych.
  • Oczyszczalnie SBR, określane również jako kontenerowe czy zblokowane. Sam proces oczyszczania jest podobny jak w przypadku oczyszczalni przydomowych, różnica polega głównie na tym, że wszystko odbywa się w jednym zbiorniku.

Ubezpieczenie domu i mieszkania na wypadek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych

Jak każda instalacja znajdująca się w domu czy mieszkaniu, również instalacja do odprowadzania ścieków narażona jest na nieprzewidziane usterki czy awarie. Mogą one spowodować zniszczenia nie tylko w Twoim domu czy mieszkaniu, ale i w najbliższym sąsiedztwie. Najlepszym zabezpieczeniem, jakie powinieneś wybrać w takiej sytuacji, jest wykupienie ubezpieczenia domu i mieszkania, które zapewni Ci potrzebne wsparcie. W przypadku takiego ubezpieczenia polisa obejmuje przede wszystkim uszkodzenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którego skutkiem może być zalanie domu/bloku fekaliami. Oczywiście powinieneś wiedzieć, że chcąc przystąpić do ubezpieczenia, musisz zapewnić właściwe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej. Właściciel budynku/mieszkania powinien także przestrzegać przepisów prewencyjnych dotyczących pozostałych instalacji znajdujących się w nieruchomości. Pamiętaj, że polisie nie podlegają naprawy, które są konieczne po awariach urządzeń, za które odpowiedzialny jest administrator budynku lub służby pogotowia technicznego. W przypadku, gdy przyczyna zalania domu lub mieszkania ściekami jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia, pokryjemy koszty napraw, które poniosłeś. Sprawdź, w jakich sytuacjach i jak będziemy mogli Ci pomóc dzięki ubezpieczeniu domu i mieszkania.

Zespół Nationale-Nederlanden 18.05.2020