Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19 – zasady i zakres ochrony

Wyjazd za granicę w czasie pandemii wymaga zakupu polisy. Zobacz, jaki zakres ma ubezpieczenie podróżne przy COVID-19.

Wyjazd za granicę może wiązać się z dodatkowymi kosztami, jeżeli dojdzie do zachorowania na COVID-19. Ubezpieczenie podróżne kupione przed wycieczką zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, w której potrzebne jest leczenie. Ubezpieczony musi jednak spełnić kilka warunków. Zobacz, jakie są zasady i zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego przy COVID-19.

Pandemia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona w 2020 roku, jednak wirus pojawił się na świecie już pod koniec 2019 roku. Podróżowanie do różnych zakątków jest dozwolone, jednak może odbywać się z pewnymi ograniczeniami. Ponadto każdy kraj wprowadza restrykcje, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ich rodzaj zależy od sytuacji epidemiologicznej. Mimo to ryzyko zakażenia nadal istnieje. Dlatego każda osoba, która wybiera się za granicę, powinna pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia podróżnego, które uwzględnia COVID-19.

Ubezpieczenie podróżne a koronawirus

Osoba, która przed wyjazdem za granicę wykupiła ubezpieczenie podróżne, może być spokojna. Gdy na wycieczce dojdzie do zachorowania na COVID-19, pokryjemy koszty leczenia. Wysokość wsparcia, którego udzielamy, jest zgodna z sumą ubezpieczenia. W zależności od wybranego pakietu może ona wynieść nawet milion złotych. Nie trzeba zatem obawiać się o konieczność hospitalizacji, skorzystania z kilku konsultacji lekarskich czy przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne przy COVID-19 działa tylko wtedy, gdy ubezpieczony stosuje się do prawa obowiązującego w danym kraju. Mowa m.in. o restrykcjach związanych z zakazem zgromadzeń i przemieszczania się, noszeniem maseczki ochronnej, dezynfekcją rąk i innych. Każda osoba, która wybiera się za granicę, powinna mieć świadomość tego, jakich zasad trzeba przestrzegać w danym państwie.

Ubezpieczenie podróżne przy koronawirusie można wykupić dla każdej osoby, która wybiera się za granicę. Nie ma przy tym ograniczeń wiekowych. Ochrona obowiązuje za granicą.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia turystycznego?

Zakres ubezpieczenia turystycznego przy COVID-19 obejmuje zwrot kosztów leczenia, gdy dojdzie do nagłego zachorowania. Ubezpieczyciel zapłaci również za związane z nim:

  • badania lekarskie,
  • zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza,
  • konsultacje lekarskie (również w miejscu zakwaterowania),
  • pobyt w szpitalu,
  • zakup leków,
  • transport medyczny do innego szpitala (gdy wymaga tego stan ubezpieczonego),
  • transport medyczny z miejsca zakwaterowania do szpitala.

W zakres ubezpieczenia podróżnego przy COVID-19 wchodzi również pomoc assistance. W jej ramach ubezpieczony może liczyć na transport do Polski pojazdem dostosowanym do stanu zdrowia, pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację kontynuacji leczenia na terenie Polski oraz opiekę nad dziećmi w przypadku hospitalizacji. Gdy na skutek choroby dojdzie do zgonu, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu ciała i powrotu do domu osób towarzyszących. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia turystycznego przy COVID-19 są omówione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.

Jak zgłosić zachorowanie na koronawirusa ubezpieczycielowi?

Osoba, która posiada ubezpieczenie podróżne i zachoruje na COVID-19, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Aby to zrobić, trzeba zadzwonić do Centrum Alarmowego. Tam zostaną udzielone wszystkie potrzebne informacje. Należy to zrobić przed podjęciem działań na własną rękę (lub w ciągu 7 dni, jeżeli z ważnych powodów nie jest to możliwe od razu). Zgłoszenia może dokonać inna osoba upoważniona przez ubezpieczonego, jeżeli ten nie jest w stanie dokonać tego samodzielnie.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021