Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek zdrowotnych za pracownika. Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony i czy mój pracodawca regularnie wywiązuje się z obowiązku składkowego?

Opłacanie składek zdrowotnych jest warunkiem dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. To obowiązek każdego pracodawcy. Co w sytuacji, gdy nie wywiązuje się on z regularnego opłacania składek ZUS za pracowników?

Pracownicy często zastanawiają się, w jaki sposób sprawdzić, czy pracodawca wywiązuje się ze swojego obowiązku. Informacja o braku ubezpieczenia jest szczególnie kłopotliwa w sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc lub konsultacja medyczna. Dobrze jest wiedzieć, że mamy prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jak to sprawdzić?

Jak sprawdzić po PESELU, czy jestem ubezpieczony?

System eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, to najlepsze źródło informacji o tym, czy jesteś ubezpieczony w ZUS lub KRUS. Do sprawdzenia statusu swojego ubezpieczenia w eWUŚ wystarczy PESEL i dowód tożsamości. Weryfikacji można dokonać w placówkach medycznych w całym kraju. Pomoże Ci w tym osoba pracująca w rejestracji, która wprowadza Twoje dane do systemu eWuś i praktycznie natychmiast otrzymuje informację o tym, czy masz prawo do bezpłatnych świadczeń.

Co robić w sytuacji, gdy eWUŚ podaje informację, że nie masz prawa do świadczeń medycznych w ramach NFZ? Jedynym sposobem, aby w takim przypadku uzyskać pomoc, jest przedstawienie dokumentu zaświadczającego o tym, że składki na ZUS są regularnie opłacane. Emeryci i renciści mogą okazać dokument potwierdzający przyznanie świadczenia. Osoby pracujące muszą tę kwestię wyjaśnić u swojego pracodawcy. 

Drugim sposobem na sprawdzenie, czy masz ubezpieczenie zdrowotne, jest skorzystanie z ePUAP. Jest to elektroniczna platforma ZUS, która zawiera całą historię Twojego ubezpieczenia. Jeśli nie znajdziesz tam aktualnych danych o zapłaconych składkach zdrowotnych, może się okazać, że pracodawca nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia Cię do ubezpieczenia. Wówczas w razie potrzeby skorzystania z opieki medycznej zmuszony będziesz zapłacić za nią z własnej kieszeni. Dlatego gdy dowiesz się, że nie masz prawa do świadczeń, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim pracodawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

Co zrobić, gdy nie mam ubezpieczenia w ZUS?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS może być bardzo kłopotliwe, szczególnie gdy potrzebna jest opieka i leczenie. Wyjątek stanowią dzieci, które powinny być zgłoszone do ubezpieczenia rodziców, ale do 18. roku życia mogą korzystać ze świadczeń w ramach NFZ za darmo. 

Dodatkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie indywidualne. To rozwiązanie, które da Ci kontrolę i pewność, że nikt nie odmówi Ci pomocy ani za udzieloną pomoc nie wystawi wysokiego rachunku. Do wyboru masz różne rodzaje polis: pakiety i umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia na życie, polisy na wypadek pobytu w szpitalu lub ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. 

Bardzo ważnym kryterium wyboru polisy jest określenie potrzeb oraz indywidualnej skali ryzyka, np. w przypadku polisy na wypadek poważnego zachorowania. Nasze polisy w ramach dodatkowych pakietów zapewniają dostęp do lekarzy specjalistów, badań i zabiegów rehabilitacyjnych, gdy dojdzie do diagnozy choroby określonej w umowie ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie gwarantuje nie tylko możliwość konsultacji. To najlepszy sposób, aby szybciej niż w ramach świadczeń NFZ dostać się do lekarza specjalisty czy uzyskać skierowanie na kompleksowe badania. 

Zaletą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest też to, że pakiety dobierasz zgodnie ze swoimi potrzebami. Również wysokość składki ustalana jest indywidualnie, więc jej wysokość możesz dopasować do swojego budżetu. Ubezpieczenie, które zapewnia prywatną opiekę medyczną w razie poważnego zachorowania, może stanowić pakiet dodatkowy do Twojej polisy na życie. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ wpłacasz jedną składkę za wszystkie ubezpieczenia. Sprawdź nasze ubezpieczenia na życie i polisy na wypadek poważnego zachorowania.

Zespół Nationale-Nederlanden 23.01.2022