Procent uszczerbku na zdrowiu a świadczenie z NNW

Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że ubezpieczony otrzymuje świadczenie za zdarzenie, którego konsekwencją jest uszczerbek na jego zdrowiu. Taką sytuacją jest na przykład złamanie, poparzenie czy uszkodzenie jakiegoś narządu.

 

Jaki zakres może mieć ubezpieczenie NNW?

Podstawowy zakres ochrony, jaki oferuje NNW, to wypłata świadczenia po zdarzeniu, w którym doszło do uszczerbku na zdrowiu. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo dokładnie określają to, które urazy objęte są ubezpieczeniem. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz tabelę, w której znajdują się wszystkie objęte ochroną urazy. Jeśli towarzystwo przyjęło proporcjonalny sposób obliczania uszczerbku na zdrowiu, przy każdym z urazów znajdziesz liczbę określającą procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) może obejmować nie tylko wypłatę świadczenia, ale również praktyczną pomoc po zdarzeniu. W dodatkowych pakietach do ubezpieczenia NNW znajdziesz np. świadczenia medyczne. Organizacja wizyt u ortopedy czy prywatna rehabilitacja z pewnością ułatwią powrót do pełnej sprawności. Warto sprawdzić wszystkie dodatkowe opcje – może się bowiem okazać, że za niewielką dopłatą otrzymasz solidne wsparcie w trudnych sytuacjach.

W jaki sposób oblicza się wysokość świadczenia z NNW?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają na polskim rynku, przyjmują różne modele obliczania świadczeń za uszczerbek na zdrowiu. Stwierdzenie, że któryś z nich jest korzystniejszy od innych, jest bezzasadne, ponieważ kwota świadczenia uzależniona jest od sumy ubezpieczenia ustalonej podczas podpisywania umowy.

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe stosują proporcjonalny sposób wyliczania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku procent uszczerbku na zdrowiu odpowiada procentowi sumy ubezpieczenia. Dla przykładu – jeśli doznałeś urazu, który w tabeli jest określony jako 5% uszczerbku na zdrowiu, to świadczenie będzie wynosić 5% sumy ubezpieczenia.

Nie jest to jedyny sposób obliczania świadczenia z NNW. Możesz znaleźć również polisy, w których oblicza się kwotę do wypłaty progresywnie. Do obliczania świadczeń wykorzystuje się wówczas określony współczynnik, który podwyższa wypłatę adekwatnie do rozmiarów uszczerbku na zdrowiu. Z punktu widzenia ubezpieczonego nie zawsze jest to transparentny system obliczania świadczenia – w przeciwieństwie do polis, w których z góry określone są kwoty wypłacane za konkretne zdarzenia. Ten trzeci sposób obliczania wysokości świadczenia jest najbardziej przejrzysty. Ubezpieczony z góry wie, że za złamanie otrzyma określoną kwotę, np. 1000 zł, a za zwichnięcie 500 zł.

Bez względu na sposób obliczania świadczenia ubezpieczenie NNW warto posiadać. Zapewnia szeroki zakres wsparcia i środki na leczenie po wypadkach. W sytuacji, gdy z powodu zdarzenia nie jesteś zdolny do pracy i musisz poddać się leczeniu, wsparcie finansowe z pewnością się przyda.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022