Co zawiera i do czego zobowiązuje umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczeniowa to dokument opisujący wzajemne zobowiązania pomiędzy ubezpieczanym a ubezpieczycielem. Sprawdź, co powinno się w niej znaleźć.

Decydując się na zakup jakiejkolwiek polisy, będziesz musiał zawrzeć umowę ubezpieczenia. Czym jest umowa ubezpieczeniowa? To dokument określający wzajemne zobowiązania między stronami umowy, czyli pomiędzy Tobą a towarzystwem ubezpieczeniowym (nami). Co konkretnie znajduje się w takiej umowie? Jakie ma ona cechy i do czego zobowiązuje strony?

Umowa ubezpieczenia dokładnie określa, jakie my, jako ubezpieczyciel, mamy prawa i obowiązki wobec Ciebie, a także jakie są Twoje prawa i obowiązki wobec nas, czyli ubezpieczyciela. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową.

Zobacz też: Jakie są rodzaje ubezpieczeń i kiedy warto je mieć?

Strony umowy ubezpieczenia i ich obowiązki

Wiesz już, że stronami umowy ubezpieczeniowej są: towarzystwo ubezpieczeń oraz klient zainteresowany wykupieniem polisy, czyli Ty. Jako towarzystwo ubezpieczeniowe, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego, zobowiązujemy się poprzez treść umowy do:

  • wypłaty odszkodowania (w przypadku ubezpieczeń majątkowych),
  • wypłaty określonej kwoty, renty lub innego świadczenia (w przypadku ubezpieczeń osobowych).

Ty zaś, jako druga strona umowy, zobowiązany jesteś przede wszystkim do regularnego opłacania składki ubezpieczeniowej. Jej wysokość i częstotliwość opłacania powinny być precyzyjnie określone w treści zawartej umowy. Jako ubezpieczyciel możemy również poprosić Cię o podanie szeregu dodatkowych informacji – na temat Twojego stanu zdrowia, sytuacji zawodowej itd. W jaki sposób? Prosząc o wypełnienie dedykowanych formularzy lub udzielenie odpowiedzi na adresowane do Ciebie pisma. Nie musisz się jednak obawiać o swoją prywatność – mamy obowiązek zachowania tajemnicy i prawidłowego zabezpieczenia danych swoich klientów.
Pamiętaj też, że masz obowiązek zawiadomić nas o wystąpieniu określonego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz (w przypadku ubezpieczeń majątkowych) o zmianach okoliczności wpływających na ryzyko jego wystąpienia. Przykład: jeśli ubezpieczyłeś mieszkanie, musisz nas zawiadomić, jeśli np. mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada. Musisz nas zawiadomić także wtedy, gdy wymienisz instalację wodno-kanalizacyjną w ubezpieczonym lokalu (może to zmniejszyć lub zwiększyć ryzyko zalania mieszkania – zależy to m.in. od tego, czy instalacja została wymieniona fachowo, czy nie).

Co więcej, jeśli masz polisę majątkową, jesteś zobowiązany do zmniejszenia szkody w mieniu oraz zabezpieczenia mienia, które jest bezpośrednio zagrożone szkodą. Innymi słowy – powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec szkodom i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoje mieszkanie zostanie zalane (w wyniku sytuacji opisanej w OWU ubezpieczenia), powinieneś wytrzeć jak najwięcej wody i zabezpieczyć te rzeczy, które można łatwo uratować przed zniszczeniem, np. przenosząc do suchego pomieszczenia i osuszając meble, które tylko nieznacznie ucierpiały.

Cechy umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest dwustronnie zobowiązująca, odpłatna i najczęściej ma charakter masowy. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że ma ustandaryzowaną formę i najczęściej brak lub niewielkie możliwości w zakresie negocjacji. Po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) możesz zaakceptować proponowane warunki i podpisać umowę lub ewentualnie od niej odstąpić.

Zobacz też: OWU – na co zwrócić uwagę, czytając OWU, jak poznać zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Istotną cechą umowy ubezpieczenia jest również tzw. najwyższa dobra wola, którą rozumieć należy jako wzajemne zaufanie stron umowy. Jako ubezpieczyciel, przystępując do umowy, zakładamy, że wszelkie informacje przekazane nam przez Ciebie są zgodne ze stanem faktycznym. Natomiast Ty, jako ubezpieczony, liczysz z kolei, że w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymasz umówione pieniądze.

Oczywiście w przypadku ubezpieczenia majątkowego, np. ubezpieczenie domu i mieszkania, nasz ekspert wyceni nieruchomość, którą chcesz ubezpieczyć.

Zawarcie umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie

Umowę ubezpieczenia można uznać za zawartą w momencie, gdy otrzymasz niezbędne dokumenty – polisę. Co do zasady umowa wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta. Istnieje również możliwość wypowiedzenia umowy. Prawo do tego mają obie strony umowy – zarówno Ty, jak i my. Szczegóły dotyczące wypowiedzenia w każdej umowie ubezpieczenia z reguły zawarte są w treści umowy, więc koniecznie się z nimi zapoznaj przed złożeniem podpisu.
Chciałbyś wcześniej zweryfikować najważniejsze informacje na temat polisy, w tym kwestie dotyczące warunków wypowiedzenia umowy? Koniecznie zajrzyj do OWU. Sprawdź choćby nasze ubezpieczenie domu i mieszkania online oraz ubezpieczenie mieszkania na wynajem i dokumenty, które udostępniliśmy. Znajdziesz w nich odpowiedzi na większość swoich pytań.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.08.2020