Przepięcie – co to jest? Jak się uchronić?

Energia elektryczna to medium, dzięki któremu nasze życie jest łatwiejsze i ciekawsze. Niestety, jej zwykle bezproblemowej dostawie towarzyszą niekiedy pewne niedogodności, takie, jak choćby przepięcia.

Ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje wiele niekorzystnych wypadków losowych, jakie mogą się zdarzyć w trakcie codziennych czynności. Polisa zapewnia spokój i gwarantuje zwrot poniesionych kosztów, zarówno w przypadku dużych zniszczeń, jak i niewielkich usterek, jeśli zdarzenia te są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jednym ze zdarzeń, które obejmuje ochrona, jest przepięcie.

Energia elektryczna doprowadzana do domów i mieszkań charakteryzuje się pewnymi określonymi co do wartości parametrami technicznymi. Dzięki temu urządzenia elektryczne działają prawidłowo i nie ulegają zniszczeniu. Dostawca energii zapewnia odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi zasilanie prądem o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400 V (prąd trójfazowy) oraz 230 V (prąd jednofazowy).

Czym są przepięcia i jak powstają?

Mimo zapewnienia stałych wartości napięć w sieci elektroenergetycznej, niekiedy pojawia się w niej wzrost napięcia znacznie przekraczający prawidłowe wartości. Ten szkodliwy wzrost napięcia, szczególnie dla wrażliwej na zmiany parametrów zasilania elektroniki, to właśnie przepięcie.

Przepięcia powstają wskutek różnych niekorzystnych zjawisk, których najczęstszą przyczyną jest uderzenie pioruna, czy to bezpośrednio w budynek mieszkalny, czy też w oddaleniu od miejsca odnotowania wzrostu napięcia. Przed przepięciami pochodzącymi z bezpośrednich uderzeń pioruna chroni tzw. piorunochron, czyli instalacja zewnętrzna zlokalizowana na dachu budynku wraz z pionowymi zwodami (elementami przewodzącymi prąd, którymi „spływa” on do ziemi, niwelując skutki uderzenia pioruna). Dodatkową ochronę, również przed przepięciami spowodowanymi dalszymi wyładowaniami oraz innymi przyczynami, zapewniają aparaty elektryczne montowane w instalacji (m.in. ochronniki przeciwprzepięciowe) oraz popularne listwy przeciwprzepięciowe, czyli odpowiednio zbudowane przedłużacze w postaci listew, najczęściej z kilkoma gniazdami elektrycznymi.

Dlaczego ochrona ubezpieczeniowa przed przepięciami jest ważna?

Nawet stosunkowo niewielkie i niezauważalne przepięcie elektryczne może poważnie zaszkodzić elektronice, niszcząc bezpowrotnie wrażliwy sprzęt grający czy komputerowy. Zjawisko to, choć zwykle nie powoduje znaczących (widocznych) szkód, bywa jednak dotkliwe dla kieszeni. Dlatego zabezpieczenie przed skutkami przepięć jest nie mniej istotne niż ubezpieczenie przed zalaniem czy pożarem, zwłaszcza gdy Twoje urządzenia elektroniczne są wysokiej jakości.

Niekiedy skutki przepięć są znacznie bardziej widoczne – przepięcie w sieci może spowodować całkowite zniszczenie instalacji elektrycznej, a nawet wyrwanie przewodów z tynku. Takie przypadki są oczywiście znacznie rzadsze niż stosunkowo niewielkie przepięcia powodujące uszkodzenia elektroniki, niemniej jednak zdarzają się. Warto zatem, abyś zabezpieczył się przed konsekwencjami przepięć, zawierając umowę na ubezpieczenie domu i mieszkania, w ramach którego gwarantujemy wypłatę pieniędzy na wypadek szkody powstałej wskutek przepięcia.

Możesz też ubezpieczyć siebie, jeśli obawiasz się skutków porażenia prądem. Podpisz umowę dodatkową na wypadek uszkodzenia ciała i zyskaj ubezpieczenie NNW. Sprawdź w OWU, w jakich innych przypadkach będziemy mogli Cię wesprzeć w powrocie do zdrowia.

Czy listwy przeciwprzepięciowe chronią sprzęt elektroniczny?

Wspomniane listwy przeciwprzepięciowe są często zachwalane przez sprzedawców jako doskonały środek zabezpieczający elektronikę przed przepięciami. Rzeczywiście, włączenie sprzętu elektronicznego do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem tego rodzaju urządzeń jest korzystne, jednak tylko wtedy, gdy instalacja została wyposażona w tzw. ochronniki przeciwprzepięciowe. W innym wypadku listwa po prostu nie zadziała w większości przypadków wystąpienia przepięć. Ochrona przeciwprzepięciowa w domowej instalacji elektrycznej musi być stopniowana, przy czym listwa jest ostatnim jej stopniem, który bez pozostałych stopni nie ochroni należycie elektroniki.

Jeśli więc Twoja instalacja nie posiada profesjonalnej ochrony przeciwprzepięciowej, jedyną gwarancją odzyskania pieniędzy za zniszczony wskutek wzrostu napięcia sprzęt elektroniczny jest ubezpieczenie od przepięcia. Warto dodać, że wykupienie ubezpieczenia z opcją ochrony przed skutkami przepięć jest też znacznie tańsze niż instalacja odpowiedniego systemu ochrony przeciwprzepięciowej w domu czy mieszkaniu.

Zobacz też: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i AGD - przed czym chroni i co warto ubezpieczyć?

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020