Ubezpieczenia majątkowe – co to jest? Rodzaje

Ubezpieczenia majątkowe uchronią Cię przed konsekwencjami wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Sprawdź, czym są i z których warto skorzystać.

Dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń to ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Udział w rynku ubezpieczeń majątkowych jest znacznie większy niż ubezpieczeń osobowych. Również rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest więcej niż osobowych.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżniamy:

  • ubezpieczenia mienia,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kolejno ubezpieczenia mienia dzielimy m.in. na:

  • ubezpieczenia mieszkań,
  • ubezpieczenia domów,
  • ubezpieczenie autocasco (AC),
  • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Zadaniem wymienionych ubezpieczeń jest zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożary, powodzie czy gradobicia. Innym rodzajem ryzyka jest kradzież z włamaniem czy rabunek. Towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach zawartych z ubezpieczonymi zobowiązują się chronić osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, przed skutkami zdarzeń niepożądanych.

 
 

Ubezpiecz mieszkanie na wynajem

Najemcy mogą przysporzyć kłopotów, np. w trakcie imprezy nieumyślnie spowodować pożar. Dlatego wypłacimy pieniądze za spowodowane przez nich szkody. Sprawdź nasze ubezpieczenie domu i mieszkania, jeżeli planujesz jego wynajęcie.

Dowiedz się więcej

Zakresy ubezpieczeń majątkowych

Zakres opisanych wyżej ubezpieczeń regulowany jest w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tam też znajdziesz sumę ubezpieczenia i warunki, jakie musisz spełniać, aby do takiego ubezpieczenia przystąpić.

Co możesz ubezpieczyć w ramach ubezpieczeń mienia?

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możesz różnego rodzaju nieruchomości. Jeśli tak stanowią warunki ubezpieczenia domu i mieszkania, ubezpieczymy także jego wyposażenie.

Co chronisz ubezpieczeniem OC?

Drugim rodzajem ubezpieczeń majątkowych, obok ubezpieczenia mienia, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). W tym przypadku ochronie podlegają części majątku innej osoby, które uległy zniszczeniu z Twojej winy i jesteś zobowiązany do jej naprawienia. Jeśli jesteś ubezpieczony, w ramach OC wypłacimy odszkodowanie osobie poszkodowanej.

Na pewno wiesz, że musisz mieć ubezpieczenie OC, jeśli jesteś właścicielem samochodu. Jednak nie jest to jedyny rodzaj OC dostępny na rynku. Znaleźć możesz oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia niektórych, szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia szkody grup zawodowych, takich jak: adwokat, radca prawny, komornik, notariusz, doradca podatkowy, biegły rewident, rzeczoznawca, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, architekt, inżynier, broker i agent ubezpieczeniowy, rzecznik patentowy, detektyw, organizator imprez masowych, organizator turystyki czy pośrednik turystyczny.

Ubezpieczenie OC może być też częścią innego ubezpieczenia, np. ubezpieczenia turystycznego. Zadziała ono, gdy podczas podróży nieumyślnie wyrządzisz komuś krzywdę – wtedy my pokryjemy koszty naprawy wyrządzonej szkody.

Ubezpieczenia majątkowe komunikacyjne

Do ubezpieczeń majątkowych komunikacyjnych zaliczyć możemy także nieobowiązkowe ubezpieczenia, takie jak autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Ubezpieczenia majątkowe w Polsce są niezwykle popularne. To pozytywne zjawisko. Polacy chronią swoje mienie przed skutkami różnego rodzaju niepożądanych zdarzeń. Za korzystaniem z tych ubezpieczeń przemawia również to, że są to często ubezpieczenia online, więc możesz je nabyć bez wychodzenia z domu. Warto to zrobić, bo korzystając z ubezpieczenia i odprowadzając relatywnie niewielkie składki (względem wartości auta, nieruchomości czy innego majątku), możesz spać spokojnie, nie martwiąc się o to, co posiadasz.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.05.2020