Jak działa ubezpieczenie od niezdolności do pracy?

Czym różni się częściowa niezdolność do pracy od całkowitej? Sprawdź, jak się zabezpieczyć na wypadek niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy to sytuacja, która może przytrafić się każdemu z nas. Co zrobić, aby zabezpieczyć byt rodzinie i środki na leczenie i rehabilitację?

Poważna choroba lub nieszczęśliwy wypadek to sytuacje, które powodują wyłączenie z życia zawodowego. Konsekwencją niezdolności do pracy zawsze jest zmniejszenie dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków na leczenie.

Czym jest całkowita niezdolność do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy orzekana jest wobec osoby, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy w wyniku naruszenia sprawności organizmu. W takiej sytuacji można ubiegać się o rentę z ZUS, jednak to świadczenie stanowi ułamek zarobków, które osiągamy, pracując. Droga do uzyskania świadczenia rentowego z ZUS jest dość skomplikowana. Prawo do renty uzyskują wyłącznie osoby mające wymagany przepisami okres składkowy i nieskładkowy, w którego trakcie powstała niezdolność do pracy. Okres składkowy to czas aktywności zawodowej, podczas której odprowadzane były składki ZUS. Natomiast okres nieskładkowy to czas, w jakim składki nie były odprowadzane, ale uzwględniany jest przy obliczaniu świadczenia rentowego. Aby świadczenie zostało przyznane, wymagana jest opinia lekarza orzecznika ZUS.

Renta może zostać przyznana na stałe lub okresowo, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Wysokość renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy to suma:

  • 24% kwoty bazowej (100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła niezdolność do pracy),
  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (przy uwzględnieniu pełnych miesięcy),
  • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, jakiego brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych), liczony od dnia, w którym został złożony wniosek o rentę do dnia, kiedy wnioskujący osiągnąłby wiek 60 lat; okres ten nosi nazwę stażu hipotetycznego,
  • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (uwzględnia się w tym wypadku pełne miesiące).

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sposób obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy, który podaje ZUS, nie pozostawia wątpliwości — miesięczny dochód jest w tej sytuacji mocno uszczuplony.

Jakie zabezpieczenie daje ubezpieczenie?

Jak widać, samo opłacanie składek ZUS nie wystarcza, aby zapewnić sobie spokój w sytuacji kryzysowej. Dobry rozwiązaniem jest wybór ubezpieczenia na życie, którego zakres obejmuje również wypłatę świadczenia w przypadku niezdolności do samodzielnego życia lub pracy. Kwota, którą otrzymasz, będzie dobrym wsparciem domowego budżetu, gdy Twoje dochody spadną z powodu niezdolności do pracy.

Dostępne są różne warianty ochronne — możesz je dobierać tak, aby odpowiadały potrzebom Twoim i Twojej rodziny. Najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie ubezpieczenia — jeśli dobrze to przemyślisz, wówczas w kryzysowej sytuacji możesz skupić się wyłącznie na tym, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Wykupienie ubezpieczenia na życie z opcją ubezpieczenia na wypadek niezdolności do samodzielnego życia lub pracy to bardzo praktyczne rozwiązanie. Za szeroki zakres ochrony płacisz jedną składkę. Kwota, na jaką możesz się ubezpieczyć, może wynosić nawet milion złotych. Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć również o poważne zachorowania. Nasze polisy obejmują choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca czy nowotwory. Warto to rozważyć, szczególnie w sytuacji, gdy mamy genetyczne predyspozycje do zachorowania na konkretną dolegliwość.

W sytuacji poważnego zachorowania lub po wypadku istotna jest nie tylko szybka wypłata świadczenia, lecz także praktyczna pomoc. W ramach dobrze skomponowanego ubezpieczenia na życie możesz uzyskać szybki dostęp do świadczeń medycznych. W wielu przypadkach dochodzenie do sprawności można przyspieszyć, gdy odpowiednio szybko podjęta zostanie rehabilitacja. Sprawdź nasze ubezpieczenie na życie, które skomponowaliśmy tak, aby służyć Ci pomocą w różnych sytuacjach.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.10.2021