Czym jest retinopatia cukrzycowa? Objawy i leczenie schorzenia

Retinopatia cukrzycowa jest częstym powikłaniem cukrzycy. Z tego powodu każdy diabetyk powinien regularnie badać wzrok.

Retinopatia cukrzycowa jest jednym z powikłań nieleczonej lub nieprawidłowo leczonej cukrzycy. W jej przebiegu dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce oka, a tym samym pogorszenia widzenia. W ramach profilaktyki każdy diabetyk powinien zgłaszać się na regularne badania okulistyczne.

Po 20 latach od diagnozy retinopatię cukrzycową stwierdza się niemal u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 oraz u około 60% osób z cukrzycą typu 2. Szczególny wpływ na postęp schorzenia ma okres dojrzewania płciowego, ciąża, a także operacja zaćmy. Poza regularnymi badaniami wzroku, do działań profilaktycznych zalicza się kontrolę poziomu glukozy, stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących leczenia cukrzycy, prowadzenie zdrowego stylu życia (odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, brak nałogów) i utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Co to jest retinopatia cukrzycowa?

Retinopatia cukrzycowa to schorzenie spowodowane uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, na skutek utrzymywania się podwyższonego stężenia glukozy we krwi. W efekcie dochodzi do ich pękania i wylewów krwi. Powikłaniem retinopatii cukrzycowej może być odwarstwienie siatkówki i utrata wzroku.

Retinopatię cukrzycową dzieli się na:

  • retinopatię nieproliferacyjną (najlżejsza odmiana schorzenia),
  • retinopatię przedproliferacyjną,
  • retinopatię proliferacyjną (tworzą się nowe naczynia krwionośne, które pękają).

Objawy retinopatii cukrzycowej

Bardzo często nie pojawiają się żadne objawy retinopatii cukrzycowej – nie dochodzi do pogorszenia wzroku, a osoba chora nie skarży się na dolegliwości bólowe. Zmiany chorobowe można wykryć wyłącznie w badaniu okulistycznym, dlatego tak ważne jest zgłaszanie się na regularne kontrole do okulisty.

Pierwsze objawy retinopatii cukrzycowej obserwuje się, gdy schorzenie przechodzi w bardziej zaawansowane stadium. Należą do nich:

  • pogorszona ostrość wzroku,
  • słabsze widzenie w ciemności,
  • utrudnione widzenie w jasnych pomieszczeniach,
  • plamki w polu widzenia.

Nieleczona retinopatia cukrzycowa może prowadzić nawet do utraty wzroku.

 

Diagnostyka retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa może zostać wykryta wyłącznie w badaniu okulistycznym. Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest badanie dna oka po uprzednim rozszerzeniu źrenic specjalnymi kroplami. Dzięki niemu można ocenić budowę i funkcjonowanie siatkówki, nerwu wzrokowego i błony naczyniowej. Do dodatkowych testów zalicza się optyczną koherentną tomografię komputerową, angiografię fluoresceinową i badanie ultrasonograficzne.

Leczenie retinopatii cukrzycowej

Leczenie retinopatii cukrzycowej zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania schorzenia. Najważniejsze jest dążenie do normalizacji poziomu glukozy we krwi, ponieważ dzięki niemu można zatrzymać postęp choroby. Konieczne jest także wyrównanie stężenia lipidów oraz ciśnienia tętniczego krwi.

U osób, u których wykryto zmiany w dnie oka, przeprowadza się zabieg laserowy. Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej polega na zniszczeniu zmian chorobowych i obszarów niedokrwienia. W ten sposób zapobiega się odwarstwieniu siatkówki, które prowadzi do ślepoty. Zabieg ten jest całkowicie bezpieczny.

W przypadku bardzo zaawansowanej retinopatii cukrzycowej konieczne jest przeprowadzenie witrektomii. Polega ona na usunięciu ciała szklistego po to, aby uzyskać dostęp do uszkodzonych struktur znajdujących się z tyłu oka. Bardzo często ta operacja jest jedyną szansą na uratowanie wzroku.

Leczenie retinopatii cukrzycowej wiąże się z pobytem w szpitalu oraz wysokimi kosztami – zabiegi i konsultacje można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak czas oczekiwania jest często zbyt długi. Dlatego powinieneś pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, jakim jest pakiet dla chorych na cukrzycę. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc w zorganizowaniu niezbędnych konsultacji specjalistycznych. Sprawdź w OWU ubezpieczenia dla osób chorych na cukrzycę, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Zespół Nationale-Nederlanden 12.08.2020