Oszczędzanie na emeryturę – jak zadbać o swoją przyszłość?

Prognozy dla przyszłych emerytów nie są dobre. Nie licz tylko na ZUS, zacznij odkładać. Jak oszczędzać na emeryturę, aby zabezpieczyć się na przyszłość?

Zastanawiasz się, jak zacząć oszczędzać na emeryturę i jakie kwoty odkładać miesięcznie, żeby stworzyć sobie solidne zabezpieczenie? Mamy dla Ciebie kilka sprawdzonych sposobów i propozycji form oszczędzania bez wysiłku.

Osoby, które dziś są w wieku produkcyjnym, powinny zatroszczyć się o prywatne środki na przyszłą emeryturę. Niestety już dziś wiadomo, że świadczenia za 20 lat mogą nie wystarczyć na godne przeżycie. Dlaczego tak się dzieje i co możesz zrobić, aby zabezpieczyć swoją przyszłość na emeryturze?

Zbyt niska emerytura – smutne prognozy

Polski system emerytalny oparty jest na zastępowalności pokoleń. W związku z tym, że żyjemy coraz dłużej, wiek emerytalny pozostał niezmieniony, a przyrost naturalny jest na niskim poziomie, system emerytalny jest narażony na poważne ryzyko – ryzyko niskich emerytur.

Środki, które za 20 lat będą wypływać z kasy ZUS, mogą być niewystarczające, by zapewnić emerytury w zadowalającej wysokości.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, które pomoże utrzymać jakość życia na satysfakcjonującym poziomie, jest gromadzenie prywatnych oszczędności lub poczynienie inwestycji, które w perspektywie lat przyniosą dodatkowy dochód. Dla osób, które dopiero zaczynają karierę zawodową, to zadanie nie powinno być  trudne. Przez 35–40 lat pracy są w stanie zgromadzić dobre zabezpieczenie, odkładając regularnie nawet niewielkie kwoty. Postanowienia emerytalne warto dodatkowo wspierać produktami emerytalnymi.

PPK – odkładanie na jesień życia z pomocą pracodawcy i państwa

PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to produkt, który pomaga gromadzić oszczędności emerytalne z udziałem pracodawcy i państwa. Środki gromadzone na rachunku PPK pochodzą z trzech źródeł: pensji pracownika, wpłaty pracodawcy i corocznej premii od państwa. W ten sposób, odkładając zaledwie 2% swojego wynagrodzenia, w rzeczywistości można zyskać niemal drugie tyle – wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia, a wpłaty państwowe wynoszą 250 zł na start i 240 zł rocznie.

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne – to od pracownika zależy, czy chce odkładać w PPK (może rezygnować i przystępować do PPK, kiedy chce).

Ponadto środki zgromadzone na rachunku są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Sprawdź: PPK a wynagrodzenie - Ile można oszczędzić w PPK?

Gdzie oszczędzać na emeryturę?

W dzisiejszych czasach odkładanie pieniędzy w banku nie jest najlepszym pomysłem. Oprocentowanie na lokatach i kontach oszczędnościowych jest śladowe, natomiast inflacja sprawia, że oszczędności tracą na wartości. Co pozostaje osobom, które chcą rozpocząć oszczędzanie na emeryturę, a nie znają się na inwestycjach?

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Oszczędności mogą rosnąć i pracować, aby nie traciły na wartości i stanowiły zabezpieczenie emerytalne. Elastycznym i rozsądnym rozwiązaniem są Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Są to prywatne i dobrowolne formy gromadzenia środków na przyszłość – to dana osoba decyduje, czy chce założyć IKE i IKZE oraz ile i jak często chce wpłacać (do wysokości maksymalnych rocznych limitów).

Dodatkowo IKE i IKZE oferują korzyści podatkowe. W IKZE są one odczuwalne już w czasie odkładania – pieniądze wpłacane na IKZE dają ulgę podatkową w PIT (dowiedz się więcej o korzyściach podatkowych IKE i IKZE).

Sprawdź: PPK czy IKZE lub IKE – co wybrać, oszczędzając na emeryturę?

Środki gromadzone w IKE i IKZE to dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – pieniądze zbierane i wypłacane niezależnie od emerytury otrzymywanej od państwa. Kapitał gromadzony w IKE i IKZE jest prywatny – to od posiadacza IKE i IKZE zależy, kiedy będzie go wypłacać. Pieniądze podlegają też dziedziczeniu (trafią do osoby wskazanej jako uposażonego, a jeśli jej nie wskazano, to do spadkobierców)

Sprawdź: Ubezpieczenia emerytalne i inwestycyjne jako skuteczne oszczędzanie na emeryturę.

Zespół Nationale-Nederlanden 28.04.2021